Plesierboot of Seilboot…

Ek lees die volgende aanhaling in ‘n boek: “It is not the church of God that has a mission. It’s the God of mission that has a church.” Dit is sooo waar.

Ek is partymaal so daarop gefokus om mense in die kerk te kry, dat ek vergeet waaroor dit regtig gaan. God het ‘n plan vir hierdie wêreld. Sy plan is haarfyn en in detail. Hy weet wat Hy doen. Ek en jy, die kerk is sy hande en voete om hierdie plan in die wêreld te laat uitwerk. Ons mission moet wees om uit te figure wat hierdie plan is. Waarmee is God besig?

As ons sien waarmee God besig is, dan moet ons daarmee besig raak. Want, dit is dan God se mission in hierdie wêreld. God se plan, nie my plan nie. Om die onderskeiding te hê om God se plan van al my plannetjies te onderskei. Dis die punt.

Iemand het eendag gesê dat die kerk partymaal baie soos ‘n plesierboot is. ‘n Plesierboot adverteer en doen alles om soveel moontlik toeriste op die boot te kry. En, as hulle op is. Dan word hulle ge-entertain. Dis flieks en etes en konserte, jy noem dit. Nee, die kerk moet eerder soos ‘n seilboot wees. ‘n Skip wat van sy koers seker is, aangedryf deur die wind van die Gees. Die bemanning werk baie hard om hierdie boot aan die vaar te hou. Hulle hande vol eelte van al die toue werk en so aan.

Die beeld van die Plesierboot en die Seilboot is ‘n beeld wat ons help om dit te verstaan. Maar dit is ‘n beperkte beeld. Ons moet eintlik van die boot af klim. Ons moet in die wêreld in. Dink aan Jesus. Hy was heeltyd tussen die mense. Besig met wat? Besig om sy Vader se plan te volbring.

Net voor Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, het hy dit gesê: 30Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!” Toe het Hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. (electronic ed., Jn 19:30)

Die vraag is dus nie; “wie gaan ons nou weer in die wêreld in stuur nie?” die vraag is “waarvoor stuur God ons?” ons is die gestuurdes in hierdie wêreld in. God het gekies om vir ons die stokkie aan te gee. Dis ons werk. Ons moet net uitfigure wat sy presiese plan is op die plek waar ek geplant is. Ek moet blom waar ek geplant is.

Toe Jesus in die hemel opvaar het sy dissipels Hom oopmond agterna gestaar. Toe verskyn daar ‘n engel aan hulle en vra: “Galileërs waarom staan julle so na die hemel en staar…” (Handelinge 1:11). So asof God vir hulle wil sê, kom nou julle; nou is dit julle beurt. Gaan soek my in jou buurt, in jou huis, by jou werk, Ek is daar aan die werk. Kom en raak deel van dit!

Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, 28want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. (electronic ed., Ac 17:27–28)

Author: Henri Meyer (vdm)

Ek is 'n doodgewone outjie in Mosselbaai wat die Here wil dien met my lewe...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: