Daar is ‘n tyd vir elke ding…

Die Grieke het twee woorde vir tyd. Ons het net een. Chronos ,is tyd soos ons dit ken. Jy word gebore, gaan deur jou lewe en sterf. Dis eenuur, dis drieuur, dis tienuur, dis slaaptyd. Ons is vasgevang in hierdie tyd. Dis goed en sleg. en hierdie tyd gaan baie vinnig verby. Maar dan is daar Kairos. Dis ‘n ander tyd, ‘n diep tyd, ‘n mistiese tyd, God se tyd is so.

Prediker drie praat van die onbepaalde tyd. God se tyd is ewig,tydloos. God se tyd is vol betekenis. Ons oë moet op God se tyd gerig wees. Ons oë moet nie op die sigbare gerig wees nie maar op die onsigbare.

God se tyd is ‘n tyd van vrede, dis ‘n tyd vol betekenis, dis ‘n tyd wat God bepaal.

So in die diep lockdown kry ek ‘n kollega in Spar. “Hoe gaan dit?” vra hy. “nee, wat sê ek oraait behalwe vir hierdie Corona krisis.” en hy sê: “Every crisis is a question about God.” en dit slaan my voor die koop.

Tyd in God se hande is soos klei in die hande van die pottebakker. God gebruik tyd op ‘n ander manier as ons. Tyd is vir God ‘n instrument om sy liefde vir ons te wys, te gee. By God is tyd vol betekenis.

Tyd kan ‘n geweldige las wees. Tyd kan ook ‘n geweldige seën wees. Tyd is slegs ‘n seën as ons dit verander in God se tyd. As ons met ander oë na tyd kyk. As ons tyd sien as ‘n instrument in die hande van ‘n Liefdevolle Vader. Dan word die dood ‘n tyd van betekenis. Geboorte is dan nie net as ‘n kindjie die lig sien nie, maar as iemand sy lewe aan God wei. Elke sonsopkoms, elke ding wat gebeur, sien ons dan as iets in God se hande, wat Hy sal gebruik om sy liefde aan ons te betoon.

Kyk wat sê Thomas Merton hieroor:

“The Bible is concerned with time’s fullness, the time for an event to happen, the time for an emotion to be felt, the time for a harvest or for the celebration of a harvest.”

Hier is ‘n vraag: “Hoe is God in Corona?” Hoe het God hierdie afgelope tyd gebruik soos ‘n Pottebakker klei gebruik oim iets te vorm…

11God het elke ding gemaak dat dit pas in ’n bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens ’n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. 

 Die Bybel Nuwe Vertaling. (1998). (electronic ed., Ec 3:11). Cape Town, South Africa: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Author: Henri Meyer (vdm)

Ek is 'n doodgewone outjie in Mosselbaai wat die Here wil dien met my lewe...

One thought on “Daar is ‘n tyd vir elke ding…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: