Kalahari na Mosplaas dag 1. Mosselbaai na Klaarstroom

Nou goed. Ek het gese ek gaan elke dag Blog oor wat ons Vader my elke dag wys. Vandag was tough. Tougher as wat ek gedink het. Oor die Robinson pas tot by Oudtshoorn en toe deur Meiringspoort tot hier by Klaarstroom. Die wind het gepla en die berg was hoog.

Wat het God my vandag gewys? Galasiers 6:2 se: “Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvooering aan die wet van Christus.”

Vandag het ek beleef dat ‘n hele gemeente my en Dawie se laste saam dra. Maar meer as dit. Ek het in die laaste maande geleer wat dit beteken as mense saam bid.

Sien ek beleef iets. Se nou maar ‘n persoon wat baie siek is. Iemand sterwend. Ek vra dan vir ‘n paar mense om saam met my te bid vir daardie persoon. En sommer vir my ook wat die persoon moet ondersteun. En daar raak die las vir my ligter. Ons dra nou, as ‘n groep saam daardie las.

Wat is die les. Moenie alleen suffer nie. Deel jou swaarkry met ander. So dra ons mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. En wat is die wet van Christus? Sy wet is liefde. Liefde vir God en liefde vir mekaar.

Ons moet vir mekaar bid.

Author: Henri Meyer (vdm)

Ek is 'n doodgewone outjie in Mosselbaai wat die Here wil dien met my lewe...

One thought on “Kalahari na Mosplaas dag 1. Mosselbaai na Klaarstroom”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: