Ek is ma skepties…

Ek is maar van nature skepties. Baie maal kom een van die kinders na my toe, met ‘n geldmaak scheme. Dan is ek altyd dadelik skepties. Ek glo nie in spoke nie. Ek dink nie die maan is van kaas gemaak nie😂. Maar dis seker ‘n goeie ding né. Ek gaan seker nie sommer gevang word deur ‘n get rich quick scheme nie.

Maar toe lees ek die verhaal in Lukas 9. Dis ‘n verhaal van ‘n pa wat sy seun na Jesus toe bring. Die seun kry stuiptrekkings, daar kom skuim uit sy mond uit, hy val op die grond, het selfs al in ‘n vuur en in water geval. Die seun is van die duiwel besete. Ag nee man…. dink ek… dis ‘n epileptiese aanval. Die mense in daai tyd het dit net nie geweet nie. Is dit?

Die pa in die verhaal, kan jy agterkom sukkel ook. Hy sê vir Jesus. As U kan, genees my kind. Jesus se reaksie is interesant. Hy herhaal die pa se woorde. “As U kan?”

Mens kan seker die pa kwalik neem dat hy sinies, skepties is nie. Dink bietjie wat die pa al alles deur is. Wat hy al alles gesien het. Weet jy wat is ek al alles deur. Weet jy wat het ek al alles gesien. En jy…

Tomas was ook sinies.

Maar hy sê vir hulle: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.” (Johannes 20:25)

Pontius Pilatus ook:

het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê: “Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid.” (Matteus 27:24)

Wat is die verskil. Tomas se ongeloof, skeptisisme het hom nà Jesus gedryf. Hy wou glo. Pilatus; couldn’t care less.

Skeptisime is iets wat met my gebeur het soos ek ouer geword het. Ek glo nie meer kersvader bring my persente nie, en die paas hasie lê toe nooit sjokelade eiers nie.

Maar ek weet my Vader ken my. Hy ken my struggles. Ek moet net eerlik met Hom oor dit wees.

Jesus het gesê dis nie hoeveel geloof ek het nie, maar in wie ek my geloof plaas wat saakmaak.

Luke 17:6  6Maar die Here antwoord: “As julle maar geloof so groot soos ’n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê: ‘Trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see,’ en hy sou julle gehoorsaam.

Author: Henri Meyer (vdm)

Ek is 'n doodgewone outjie in Mosselbaai wat die Here wil dien met my lewe...

4 thoughts on “Ek is ma skepties…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: