Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan…

Die laaste tyd is ek besig om na te dink oor Rituele en Tradisies.  Wat is dit wat ons laat optree soos ons optree?  Skep ons nuwe tradisies in ons en in ons families se lewens.  Wat bepaal my lewe?  Doen ek goed omdat almal dit doen?  Ek hoor al mense sê:  “Maar ma, almal doen dit dan…”

Steven Covey vra in sy boek The 7 habits of highly effective people, die volgende:   Wat rig my lewe?  Waar lê my sekuriteit?  Waar kom my wysheid vandaan ?  Waar kry ek krag om goed te doen?
Covey gaan verder en hy sê dat dit alles oor die “center” van jou lewe gaan.  Wat lê in die “center” van jou lewe?  Daar is baie dinge wat mense dryf sê hy.  Party mense is “spouse centered” sê hy.  Hulle doen alles om hul eggenoot gelukkig te maak en verloor in die proses hulleself.  Ander is weer “work centered”, alles gebeur rondom jou werk en jou werk is jou totale sekuriteit.  So gaan hy aan en praat van “money centered”, “family centered”, en nog baie meer verkeerde “centers”.
Covey sê ‘n mens moet eintlik “principle centered” wees.  Waarde gesentreerd.  Watter waardes?  Wel ek stem met hom saam, maar ek wil dit bietjie verander.  Ek dink die beste ding om te doen is om jou lewe Christus gesentreerd te maak.  (sien Kolossense 2:16-19)  Gaan kyk byvoorbeeld na die waardes wat Jesus ons in die berg predikasie leer.  Die saligsprekinge.  Jesus se ingesteldheid op vergifnis.  Sy afhanklikheid van sy Vader, sy liefde vir sy naaste.  Covey sê waardes verander nie, wel Jesus ook nie.

As Jesus jou “center” is gaan Hy jou sekuriteit wees en gaan jy nie jou sekuriteit soek in goed soos werk, familie, geld, besittings, wat mense van jou sê en someer nie.  As Jesus jou “center” is gaan hierdie sekuriteit jou rigting bepaal in die lewe.  Jy gaan nie goed doen omdat jy ander tevrede wil stel, of omdat dit gaan maak dat jy meer van iets kry of dat mense jou op ‘n seker manier sien nie.  As Jesus jou “center” is gaan Hy jou sekuriteit en rigting bepaal, Dit gaan maak dat jy met wysheid gaan optree en hierdie wysheid gaan die krag wees van waaruit jy gaan optree.  Maak sin né.

Maar nou gaan jy my vra, maar hoe doen ek dit?  Hoe maak ek Jesus my “center”.  Wel ek is besig om ‘n boek te lees van Henri Nouwen getiteld: The way of the heart.  In hierdie boek praat hy van die woestyn Vaders.  Manne wat in die middeleeue geleef het rondom 250 NC.  Hierdie ouens het vir 20 jaar alleen in die woestyn gaan bly en hulle besig gehou met gebed en die woord.  Nouwen verwys dan na hierdie een spesifieke woestyn Vader, genaamd Anthonius.  Toe Anthonius na 20 jaar terugkeer na die gewone samelewing het mense na hom gestroom vir hulp, bystand en woorde van wysheid.  Hoekom?  Want in die woestyn is hy gekonfronteer met homself in sy afsondering.  Hy het so bewus geword van sy sondigheid dat dit hom gedryf het na Christus.  So het hy al meer en meer gehunker na dit wat daarbo is (Kolossense 3:2).  

Nou wat sê ek dus nou.  Ek dink die punt is dit.  Ons moet onsself van tyd tot tyd afsonder.  Regtig na onsself kyk.  Wat is die middelpunt van my lewe.  Wat dryf my?  Kom dit van binne?  Kom dit van buite?  en dan!  Glo ek…  Hoop ek… dat die Heilige Gees my en jou gaan dring na Christus toe.  En dan hoop ek vir my en jou dat Christus die “center” van ons lewe sal word.  Maar ek dink dit gaan tyd vat…

en dan…  lees eers gou hier:  Three Russian monks lived in a faraway island. Nobody ever went there, but one day their bishop decided to make a pastoral visit. When he arrived he discovered that the monks didn’t even know the Lord’s Prayer.
So he spent all his time and energy teaching them the “Our Father” and then left, satisfied with his pastoral work. But when his ship had left the island and was back in the open sea, he suddenly noticed the three hermits walking on the water – in fact, they were running after the ship! When they reached it they cried, “Dear Father, we have forgotten the prayer you taught us.” The bishop, overwhelmed by what he was seeing and hearing, said, “But, dear brothers, how then do you pray?” They answered, “Well, we just say, ‘Dear God, there are three of us and there are three of you, have mercy on us!” The bishop, awestruck by their sanctity and simplicity, said, “God back to your island and be at peace.”

Hoekom bid ek…

Ek moet Sondag preek oor Huisgodsdiens.  Ja, dis reg Huisgodsdiens.  Doen mense dit nog?  Hoe lyk dit?  Wel die hele ding het my alweer op ‘n reis gesit.  Ek het besluit dit kan ‘n goeie tyd wees om te kyk hoe Jesus gemaak het.  En wat ek agter gekom het, is dat Jesus gereeld alleen eenkant geraak het en met sy Vader gepraat het.  (Lukas 6:12-13; Lukas 9:18; Lukas 9:28-29; Lukas 11:1; Matteus 14:23; Markus 1:35; Markus 6:46.)

Jesus is in verhouding met sy Vader en die Vader is in verhouding met Hom en die Gees is in verhouding met Jesus en met die Vader en Jesus weer met Hom.  Kyk maar gerus na my vorige Blog inskrywing oor Perigorese.

Nou ja toe, daar bel ek toe my Dominee/sendeling vriend Kobus van Zyl en vra vir hom hoe hy die hele sakie sien.  Hy verwys my toe na sy nuwe boek wat Sondag vrygestel word met die gepaste titel “Gebed”.  Hy vra in die boek die volgende vraag:  “Sal jy steeds bid as jy weet God gaan nie een van jou gebede beantwoord nie?”  Hy skryf in sy boek dat dit ‘n onbillike vraag mag wees.  Ek wil eintlik sê ek dink dis ‘n goeie vraag.  Dit laat mens bietjie dink oor hoekom jy bid?  Kobus sê as jy nee antwoord is die kanse goed dat jy een van die diepste waarhede van gebed dalk nog nie gesnap het nie.  Hy sê dat hy sal aanhou bid selfs al beantwoord God nie een van sy gebede nie…

Nou hoe werk dit?  Ek dink Kobus wil ‘n punt maak hier.  Hy wil sê dat gebed nie gaan oor om te kry nie.  Dit kan nie gaan oor ons “shopping list” wat ons voor God bring nie.  Dit moet ten diepste gaan oor ‘n verhouding.  Die Drie eenheid; Vader, Seun en Heilige Gees nooi my om saam met hulle te dans…

Gebed kan nooit gaan oor wat ek daaruit kan kry nie.  ‘n Soort gebeds transaksie noem Kobus dit.  Dit kan nie so werk nie.  Nee, gebed gaan oor dankbaarheid, en die voorreg om ‘n God te hê met wie ek kan praat.  Natuurlik beantwoord God ons gebede, maar dit maak Hom en ons verhouding met Hom net nog meer merkwaardig.

Dit is dan geen wonder dat Jakobus sê:  “Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.”   (James 5:16 AFR1983)

 

God se dans…

Nou ja toe so ‘n ruk terug toe hoor ek hierdie nuwe woord.  Dit kom van Grieks af.  “Perigorese” is die woord.  Dit beteken die dans van God…

Kom ek verduidelik.  Aan die begin van die wêreld, toe daar nog niks was nie.  Het God gedans.  Die Vader Seun en Heilige Gees het met mekaar gedans.  Verstaan nou mooi; ek praat met groot eerdbied en respek oor dinge waarvan ek eintlik bitter min weet.  Ma bare with me

Die Vader, Seun en Heilige Gees is elkeen ‘n eie persoon.  Elkeen het ‘n unieke en wonderlike verhouding met mekaar.  Daar is perfekte harmonie, liefde, eerbied, respek en al die ander dinge wat ek nie in woorde kan uitdruk nie tussen hulle.  Mike Reeves sê dit mooi:  “The triune God is the love behind all love, the life behind all life, the music behind all music, the beauty behind all beauty.”

God maak toe die mens om deel te word van hierdie dans.  God maak die mens in sy beeld.  Hy maak ons om soos Hy te wees.  Om soos die vader Seun en Heilige Gees te wees.  Om ‘n verhoudingswese te wees, om na buite lief te hê.  Te hunker daarna om liefde te gee.  Dis geen wonder Adam het gehunker na Eva nie…  Adam en Eva en die Vader en die Seun en die Gees dans in perfekte harmonie met mekaar.

Maar!  Toe kom die duiwel.  En hy dans dat die stof so staan soos my liewe Ouma altyd gesê het.  Die slang vertel vir hulle dat hulle eintlik met hulleself moet dans!  En daar is die harmonie, die perfekte liefde, eerbied, respek tussen God drie-enig en die mens versteur.  Die dans is nie meer lekker nie!  Ek wonder of ‘n mens kan sê daar is ‘n dans met die duiwel.  Is dit nie eerder ‘n verkrag nie?

Maar!  God bly hunker.  Hy wil in Harmonie met ons wees.  Hy wil met ons dans. Want, dit is wie God is. (Weereens sê ek dit met groot respek.)  God die Seun kom aarde toe.  Hy kom sodat God rie-enig weer deel kan raak van ons, al is dit gebroke.  God die Seun kom deel in ons pyn en swaarkry sodat Hy ook kan deel in ons liefde, lewe en vreugde.  God die Heilige Gees kom gebruik ons verhouding met God drie-enig om ons te wys hoe om in verhouding te staan met die mense.  Of anders gesê die Vader, Seun en Gees kom dans met ons sodat ons weer kan weet wat dit is om met die wêreld te dans!  God drie-enig wil hê ons moet met die wêreld dans, saam met Hom.  Want Hy dans klaar met die wêreld.  Almal weet dit net nie.  Maar ons weet!

En dan eendag, ja eendag!  Kom Jesus terug en dan is dit die Bruilof van die Lam en dan gaan ons dans en dans en dans…

“Wise Fool”

So, toe kom die ding van die “wise fool” oor my pad.  Ons is ‘n paar predikante wat gaan stil word in Knysna by Diepwalle.  Daar vra Pierrie Goosen toe vir ons:  Hoe sien jy jou eie roeping?  Soos ‘n “Wounded healer?”, ‘n Herder met ‘n kudde? of miskien soos ‘n “Wise Fool.”  Net daar sit hy my toe op ‘n ontdekkingstog om uit te vind wat dit beteken? Wat is ‘n “wise fool?”

1 Korintiers 4:10 in die New Kings James Version sê:  “We are fools for Christ’s sake…” In die Afrikaanse vertaling staan daar:  “Ons is dwaas ter wille van Christus…”  en kyk bietjie hierna:  1 Korintiërs 3:18 (AFR1983) 18Niemand moet homself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaf van hierdie wêreld ’n wyse man is, moet hy dwaas word sodat hy werklik ’n wyse mens kan word…”

‘n “Wise fool” is dus iemand wat in God se oë wys optree maar nie in die wêreld se oë nie.  Dink maar aan die ryk Jongman in Lukas 18.  Jesus sê vir hom hy moet alles verkoop en agter Hom aankom.  Wat!  Kan mos nie wees nie!  Die hele idee is mos om bymekaar te maak op hierdie aarde?  Nou sê Jesus ons moet alles weggee.  Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar sê Jesus.

Twee van ons Lidmate Johan en Este de Nuyschen het so twee of drie jaar gelede alles net so in Mosselbaai gelos en Panama toe getrek, om daar vir die mense van Panama van die Here te gaan vertel.  Hulle leef daar in armoede, dit gaan partymaal baie swaar.  Hoekom doen hulle dit?  Is hulle “fools?”

Maar dit is eintlik my vriend Gerrie wat my regtig aan die dink gesit het.  Hy het sy vinger so na my gewys en gesê:  “Jy is ‘n wise fool…”  Is ek?

Buzz Lightyear het gedink hy is ‘n “Space Ranger.”  Hy was ‘n bietjie koekoes.  Moet kinders van die Here koekoes wees?

Image result for you are a

Jy sien ek sien die saak so.  Partymaal dink ek Christene kan net eenvoudig “fools” wees.  Mense kom na jou met die eienaardigste dinge in die naam van hulle geloof.  Die Here sê vir my dit en die Here sê vir my dat sal hulle vir jou sê.  En hoe stry jy daarmee?

Jy moet versigtig wees om die twee woorde uitmekaar te haal.  “Wise”en “Fool.”  As jy net “wise” is…  Wel ons ken mense wat dink hulle is “wise” né.  As jy net ‘n “fool” is.  Ek hoef seker nie meer te sê nie.

Ek wil jou vertel van van Fransiscus van Assisi.  ‘n Man wat in die Middeleue geleef het.
Suksesvol in die wéreld se oë.  ‘n Ryk jongman.  God het hom toe gevang en hy kom tot bekering.  Hy gaan verkoop alles wat hy het en lê ‘n eed af dat hy nooit weer iets sal besit nie.  So is die orde van die Mindere Broeders gestig.  Hulle besit niks en maak bymekaar om die armes te help.  Jy het hulle miskien al gesien, hulle dra sulke lang bruin rokke, met ‘n tou om die middel en sandale aan.  Regte “Wise Fools…”

Fransiscaanse Monnikke

Dan is daar natuurlik die Kruis van Christus.  Iets wat in die wêreld se oë ‘n skande, ‘n dwaasheid, ‘n elende is.  Net “fools” hang aan ‘n kruis, sal hulle sê…

 

Sien ook:  http://blog.adw.org/2010/01/on-being-a-fool-for-christ/

Veg vir jou hart…

Partymaal is dit goed om kwaad te word.  Jesus was eenmaal kwaad, regtig kwaad.  Jy kan maar self daaroor gaan lees in Johannes 2.  Mense het van heinde en verre gekom om die Paasfees te kom vier.  Hulle het kom offer en God die eer gegee vir hulle bevryding uit Egipte.  Dit was ‘n “Big Deal!”  Jode het van oral oor gekom om hulle geld in die kollekte bordjie te kom gooi by die Tempel.  Maar ook, om diere te kom offer.

Daar was egter twee redelik praktiese probleme:  die eerste was dat die mense daar met allerhande snaakse geld aangekom het, sê nou maar Euros, Ponde en Dollars.  Die Tempel het sê nou maar in Rande gewerk (eintlik in Joodse Scheckles), so nou het mense sommer die aanbidders gehelp om hulle geld om te ruil.  Baie “nice” van hulle né.
Verder het die aanbidders gekom en diere geoffer.  Die wet het gesê dit moet ‘n dier wees sonder liggaamsgebrek.  Nou in plaas daarvan om jou skapie daar vêr in Amerika op die vliegtuig te sit en met hom 15 ure op jou skoot te sit.  Of in hulle geval drie dae saam te dra op jou nek.  Bring jy sommer geld en dan koop jy vir jou enetjie sonder ligaamsgebrek, sommer net daar by die Tempel.  Alles baie prakties en baie “nice.”  Hierdie diens was sommer daar by die Tempel beskikbaar in die voorhof waar die “heidene” kon aanbid.  Man hulle het aan alles gedink.

Maar Jesus is kwaad!  So kwaad dat hy ‘n sweep maak van toutjies en die mense daar uitgeboender het.  Hoekom?  Sy presiese woorde was:  “Vat hierdie goed hier weg! Moenie die huis van my Vader ’n besigheidsplek maak nie.”

Ek dink dat dit baie te doen met Jesus se woorde in Matteus 6:20.  Hy sê ons moet vir ons skatte in die hemel bymekaar maak.  “Want,’ se Hy “daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees.”

Okay, kom ons kom terug by Jesus se kwaad word.  Jy sien ek dink wat Jesus hier gedoen het, is om die geestelike dinge.  Die dinge wat belangrik is, die skatte in die hemel; te beskerm.  Jesus wil sê deur sy woede.  Veg vir die geestelike goed.  Jesus sê, dit gee nie om hoe prakties ‘n ding lyk of hoe ‘n goeie idee dit nou eintlik is nie.  Skatte in die hemel, God se dinge is altyd die belangrikste.

En wat is dit…?  Skatte in die hemel?  Dit laat my dink aan Kollosense 3:2  2Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, 3want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.

Fight Club…

Ek dink baie aan Lance Armstrong.  Hoe moet dit voel as die hele wêreld teen jou draai?  Almal het iets oor jou te sê…  Almal het ‘n opinie oor jou lewe?  Een van sy aanhalings wat my aangryp is:  “Pain is temporary, Quiting lasts forever.”  Lance is soos Job en ook nie soos Job nie.  Job was ‘n goeie ou wat niks verkeerd gedoen het toe al die rampe hom tref.  Lance was skuldig.  Maar hey, is ons almal nie maar skuldig nie.

Ek en Gert ons Jeugwerker werk baie lekker saam aan ‘n reeks aanddienste wat ons noem “Fight Club.”  Die lewe is ‘n konstante “fight” voel dit soms.  ‘n Geveg teen sonde, ‘n geveg teen myself, ‘n geveg vir oorlewing, ‘n geveg teen moraliteit, ‘n geveg in die politiek.  Man, partymaal voel selfs Christen wees soos ‘n geveg.  Maar die ding is nie eitlik die geveg gedeelte nie.  Die ding is dat dit soms voel of jy hierdie geveg alleen moet fight!

Ek het afgelope week te doen gehad met ‘n liewe dierbare mens wat geveg het om haar lewe in die ICU en op die ou end het sy die geveg verloor.  Daar het ‘n tyd gekom dat sy so swaar gekry het dat ek en die familie begin bid het dat sy die geveg moet verloor.  Dit het my laat dink.  Het sy verloor?  Nee sy het nie, sy het gewen.  Ons is meer as oorwinaars sê die Bybel.  Het jy al gedink wat beteken dit om meer as ‘n oorwinnaar te wees?  Dit beteken jy klim in die kruit saam met Mohammed Ali en net as die geveg begin dan klim Mike Tyson in en vat jou sag aan die arm en lei jou na die hoek toe.  “Sit jy maar” sê hy, “ek het hierdie een.”

Maar kom ons kom terug na Lance en Job toe.  Job was sonder sonde en Lance nie.  Job se geveg was ‘n geveg vir antwoorde.  “Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense?”  Vra Job oor en oor en oor.  Sy drie vriende Elifas, Bildad en Sofar sê, “maar jy moes iets verkeerd gedoen het Job…”  Maar Job hou vol hy het nie.  En uiteindelik kom God op die toneel.  En wat sê God?  God sê hy het die Seekoei, Krokodil en Volstruis gemaak.  Hy is in beheer.  En dit is dit; case closed.  Wat is Job se antwoord?

God sê vir Job.  Dit gaan alles daaroor dat jy moet erken dat ek God is.  Jy moet in my glo.  Dit gaan alles oor ‘n verhouding.  Die “fight” is ‘n misterie.  Ons sal God of sy weë nooit kan verstaan nie.  God is lief vir ons.  Regtig lief vir ons!  Hy gee ons sy hart!  Hy gee ons sy hele lewe!

En Lance?  Hy het sy hele lewe vir fietsry gegee.  Wat van hom.  Hy is nou die grootste klug ooit.  Wat van arme Lance?  As ek met Lance kon gesels, sou ek graag vir hom wou sê.  “Lance weet jy dit gaan alles net oor God.  Hy is in beheer.  Hy is lief vir jou.   Hy wil ‘n verhouding met jou hê.  Jy is meer as ‘n oorwinnaar in Hom…”

Romeine 8:38–39 (AFR1983)38Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte 39of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

Waar is jy?

Ons vra so baie vrae vir God…  Hoekom het dit gebeur en wat daarvan.  Het ons al daaraan gedink dat God in sy woord baie vir mense, vir ons, vrae vra.  Vrae soos:  Wie is jy?  Waar is jy?  Wil jy gesond word?  Wat is jou naam?  Waarheen is jy oppad?

Ek wil bietjie met jou praat oor een van God se vrae…  Waar is jy?  Genesis 3:9 (AFR1983)  9Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?”

Jy ken mos die verhaal al van kleins af.  God het die mens gemaak en hulle in die Paradys geplaas.  “Van al die bome in die tuin mag julle eet het Hy gesê; maar van die boom van kennis van goed en kwaad mag julle nie eet nie.  As julle daarvan eet sal julle sekerlik sterwe…”   Die mens het toe daarvan geëet.  Toe kruip hulle weg.  en God kom soek hulle.  Waar is jy? vra Hy…

Toe ons klein was het ons vir ons ouers weggekruip in ‘n kas of tussen die klere in ‘n winkel.  Die lekkerste was as jou ma of pa roep; “Waar is jy?”  Dan weet jy jy word gemis, jy weet iemand gee genoeg om, iemand mis jou.  Ek wil hierdie afleiding hier ook maak.  God het sy kinders gemis, Hy soek hulle.  Dis nou nie eintlik asof Hy nie geweet het wat aangaan nie.  Ek meen as hy alwetend en alomteenwoordig is dan het Hy mos presies geweet wat aangaan.  Hy vra “Waar is jy?” want, Hy gee om.  En so kan ons maar gaan kyk regdeur die Bybel, soek God altyd na ons.  Hy gebruik vrae om vir ons te wys Hy soek gesprek, ‘n verhouding met ons.  Dink maar aan Job, God vra vir Hom , “Job wie het die Seekoei en die Volstruis en die Krokodil gemaak, wie is in beheer.  Goeie vraag né!  “Wie is in beheer?”

God soek ons.  Jesus vertel van die een skaap wat weg is en toe los die wagter die nege en negentig en gaan soek die een.  Jesus vertel ook van die muntstuk wat weggeraak het en hoe die vrou soek en soek en soek tot totdat sy dit kry.  Sy soek nie net tot sy moeg raak, of tot die huis skoon is of tot sy besluit die muntstuk is nou maar weg nie.  Nee, sy soek tot sy dit kry.

Jy sien ek dink hierdie is baie belangrik.  Want, ons kruip weg.  Hoe gaan dit vra iemand?  Nee, baie goed dankie.  Maar jy jok want jy kruip weg agter die woorde.  Jou hart is seer maar jy wys dit nie, nie vir God nie, nie vir ander en ook nie eers vir jouself nie.  God se vraag is ‘n goeie, liefdevolle, omgee vraag.  en God vra hierdie vraag vandag vir my en vir jou.  Waar is jy?  Agter wat kruip jy weg?

En dan laastens.  God soek ons omdat Hy vir ons lief is en omgee.  Hy wil met ons in gesprek tree.  Hy wil ‘n verhouding met ons hê.  Dink maar aan die Gelykenis van die verlore seun.  Die Vader het elke dag gaan kyk of die seun nie aankom nie.  Sy hart het na die seun gesoek.  Toe hy nog sommer vêr aankom het sy pa hom al gesien en na hom gehardloop en hom omhels en die vetgemaake kalf geslag.

Goeters en dinge wat geld kos…

 

Die afgelope tyd het die diewe my gery.  Eers breek hulle by my huis in op die eerste aand dat ek weg is oorsee.  Hulle steel eers my seun se rekenaar en kom toe later die aand terug en steel my baie duur Padfiets.  Ek kom net terug van die Transpyr bergfiets wedren en op ons eerste aand in Koffiebaai steel hulle ons gemeente se bus.  Net terug van Koffiebaai en wraggies hulle kom by my vrou se werk in en steel haar rekenaar ook.  Hulle vat al my goed!  Sonder om te vra!  Hulle krap in my lewe!  Nou stoei ek met die versekering.  En dis regtig nie lekker nie!

Nou ja toe, genoeg gekla.  Ek hou daarvan om altyd te vra wat God my wil leer uit ‘n verleentheid.  Ek glo nie God reel nou dat alles gesteel word sodat hy my kan leer oor iets nie.  Steel is deel van die sondeval!  Daar was nie diewe in die Paradys nie…

Jy sien in hierdie hele proses van oor goed worry het ek baie oor Jesus se woorde gedink toe Hy gesê het ons moet nie skatte op aarde bymekaar maak nie, maar in die hemel.  Hoe meer ek worry oor als wat gesteel is en hoe ek dit gaan vervang en waarmee gaan ek nou ry en someer, hoe meer sukkel ek met my geestelike lewe. Dit maak dat ek sukkel om met die Here daaroor te praat.  Ek kom agter materialisme is my vyand.  Dit dryf my weg van God af.  Dit maak maak my kwaad.  Steel my vrede.  Maak my deurmekaar.

Here help my om te fokus op skatte in die hemel.  Wat is hierdie skatte in die hemel vra ek myself af?  Wel toe hulle ons bus op die Uitreik steel en ek vra hoe voel die groep daaroor was almal se reaksie (myne inkluis) kwaad wees en ‘n “as ek hulle net in die hande kan kry” emosies.  Maar oom Hennie ‘n afgetrede sendeling het gesê: “Kom ons bid en vra die Here om daai ouens wat die bus gesteel het te seën en om hulle te help om Hom regtig te leerken…”

Toe is ons stil!

Matteus 6:20 (AFR1983)  20Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie.

Barcelona

Nou ja toe, wat sal ek sê van my week in Spanje? Wat ek kan sê; is dat hierdie plek regtig baie hoë berge het. (ek moes daaroor trap met my fiets). Die mense is vriendelik. Hulle eet brood en salami of parma ham. Ek het mos eintlik hiernatoe gekom om die Transpyr Gran Raid bergfiets wedren oor 7 dae te ry om geld in te samel vir ons Jeugfonds.
Eintlik wil ek nou oor iets anders praat. Vandag was ek alleen in Barcelona. Ek het twee “God moments” gehad. Die eerste was toe ek by die Barcelona Katedraal instap. Wel eintlik het ek na die Picasso museum gaan soek en toe strompel ek per ongeluk oor hierdie ongelooflike Katedraal. Ek weet eintlik niks van die plek af nie. Wil nog gaan oplees as ek weer ‘n Internet konneksie het. Die Katedraal moes honderde jare gevat het om te bou. Gewoonlik hou ek nie baie van Katedrale nie. Ek hou oor die algemeen nie van godsdiens nie, ek hou en is lief vir Jesus en God my Vader en die Heilige Gees.
Maar wat my nou eintlik oor hierdie Katedraal laat gesels is; ek het daar binne gestaan en na die ongelooflike gotiese dak gekyk wat jou oë hemelwaarts dwing. Die mense se respek vir die gebou “haal jou hoed af, sê die man by die deur,” en as ‘n vrou se skouers wys moet sy ‘n serp omsit. Wat het hierdie mense gedryf om hierdie asemrowende gebou te bou? Vra ek myself? Ek het so rondom my gekyk en wat ek gesien het was liefde en eerbied vir God my Heer. Elke skildery wys ‘n gesig wat in eerbied hemelwaarts staar. ‘n Gesig wat na Jesus aan die kruis staar. Hierdie gebou was mense se manier om vir God te sê “Ons is lief vir U! So lief dat ons geen moeite gaan ontsien nie. Ons gaan ons beste gee en vir U die mooiste Katedraal ooit bou.” Ek waardeer U ook my God, miskien is dit hoekom ek dit sien….

Die tweede ding wat gebeur het was my Taxi rit na die lughawe. Ek was net so op na die Transpyr dat ek nie kans gesien het om my fiets en bagasie op en af van die trein te tel nie. (al is dit nie eers ver nie). Wel die Taxi bestuurder is toe ‘n Indiese man. Hy vra my of mense in Suid Afrika Christene is. Ek sê ja. Ek sit voor langs hom en bid en vra my Vader om my iets te gee om vir hom te sê. Ek vra toe maar watter geloof hy is. Hy sê hy is ‘n Sjiek Hindoe. ( hoop ek het daai sjiek reg gespel). En toe kom dit; nog ‘n “God moment”. Avatar (ja soos die fliek en dis regtig sy naam) vra my wat ek doen vir ‘n lewe. Wel sê ek vir hom. Ek is ‘n “Priest”. Dit help nie ek sê vir hom eks ‘n dominee nie, hy het nie ‘n clue wat dit is nie. En daar kan ek toe vir hom sê “God loves you very much. He loves you so much that he sent his Son to die for you.” en ek sien hom glimlag en ek voel sy hart warm word en ek voel my hart warm word en ek weet God was nou net tasbaar hier!

20160621-075639.jpg

Waaroor het ek nou eintlik beheer?

20160609-153416.jpg

Nou ja toe, daar slaap ek toe nou gisteraand omtrent niks nie. Al waaraan ek kan dink is dat my fiets en bagasie te swaar en te groot gaan wees om op die vliegtuig te kom. Hulle sê mos nou baie mooi, jy mag net 30 kg vat op Emirates. En as jy jou bagasie se hoogte, breedte en lengte bymekaar plus mag dit nie meer as 300 cm. wees nie.
Myne weeg meer as dertig en is groter as 300 cm. Daar lê ek toe die hele nag deur en worry. Hoe sê die liedjie? “Don’t worry be happy…”. Dis maklik vir hom om te sê hy klink buitendien soos ‘n Rasta wat nie mooi verstaan van worry en fietsry en so aan nie. En dit terwyl ek my beauty sleep nodig het voor my groot tog in die Pyrenee berge.
Dis toe dat ek weer beleef hoe die Here op sy geduldige liefdevolle manier my weer herhinner aan ‘n ou waarheid. Fokus op dit wat jy kan verander en los die res vir God. Of soos Francis van Assisi gesê het: “Heer help my om te aanvaar wat ek nie kan verander nie. Om te verander wat ek kan en vir wysheid om die verskil te ken.”

In Handelinge 12 word die verhaal vertel van Petrus wat in die tronk is. Sy situasie is redelik benard. Hy word deur vier afdelings van vier soldate elk bewaak. Hy was verder met twee kettings geboei en by die deur was daar ook nog twee wagte.
Meteens staan daar ‘n Engel in die tronksel. Net so terloops die tronksel was eintlik maar net ‘n gat in ‘n rots met strooi op die vloer en ‘n emmer in die hoek. Daar skyn ‘n helder lig in die sel. Skielik val die kettings van sy hande af en die engel sê vir hom hy moet opstaan en agter hom aanloop. Die deure en hekke van die tronk het oopgegaan. Petrus het hom in die straat buite bevind en die Engel het verdwyn.

Ek sien in hierdie verhaal dat daar dinge was waaroor Petrus beheer gehad het en dinge waaroor hy geen beheer gehad het nie. Hy kon niks doen aan die kettings waarmee hy geboei was of die deure wat gesluit was nie. Maar toe die kettings afval moes hy self opstaan en agter die Engel aanloop. Die deure het oopgegaan. Buite in die straat het die Engel hom verlaat en moes hy self besluit: waar gaan ek nou heen?

Jy sien, dit wat Petrus self kon doen moes hy doen, maar dit wat hy nie self kon doen nie, het God vir hom gedoen…

Dit bring my terug by my slapelose nag. Ek het gelê en worry oor goed waaroor ek geen beheer het nie. Dom né? Hier sit ek nou by die lughawe en alles is ingeboek en fine. Is God nie goed nie? Ja Hy is? Daar sien ek dit toe nou weer.

“…nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die hande van Herodus te red…”

20160609-153431.jpg