Vrou met ‘n groot skaamte…

In Markus 5 lees ek die verhaal van die vrou met bloedvloeiing.  Dit moes rof vir haar gewees het.  12 Jaar lank!  In daai tyd was jy onrein as dit daardie tyd van die maand was.  Sy was die heeltyd daar.  Sy het alles probeer.  Dokters, medisyne, enige ding, niks wou werk nie.

En toe…  Toe hoor sy Jesus kom daar verby.  Sy wou Hom aanraak.  Maar, sien, sy mag nie.  Sy is onrein, as sy aan Hom vat, gaan Hy ook onrein wees.  Hy is ‘n Rabbi, dit is ernstig.  Maar sy besluit sy gaan skelm aan hom raak.  Net aan die soom van sy klere; sê sy vir haarself.  Hy sal nie eers weet nie, het sy tien teen een geredeneer.

Hy het!  Hy het geweet.  Hy was besig met ‘n belangrike man se erge probleme.  Jaïrus se dogtertjie was baie ernstig siek.  Haar lewe was in gevaar.  Maar, Jesus stop.  “Wie het aan my geraak?” vra Hy…  Want daar het krag van Hom uitgegaan.  Wat?!  Sê die dissipels.  Jesus wat is dit nou met jou.  Hier is so baie mense wat teen U druk en aan U raak.  Hoe kan U dit vra?

Goeie vraag wat hulle vra.  Dink jy nie ook so nie.  Hoekom, hoekom was haar aanraking anders?  Sy wou ‘n konneksie maak…

Ek dink ek weet hoe voel sy.  Wel ‘n bietjie.  Ek het ook al so gevoel.  Nie goed genoeg nie. Nie waardig nie.  Hoekom sal Jesus Hom nou aan my steur.  Sal God my issues ooit hoor.  Ek meen daar is sekerlik tog belangriker dinge.  Mense met terminale siektes en boere met droogte en hier, hier wil ek met God praat oor my krediet kaart.

Maar sien.  Dis die ding.  As jy ‘n konneksie wil maak, dan gaan staan God stil, en Hy erken dit.  Hy herken jou.  Hy luister.  Hy help.

Maar die teendeel is ook waar.  Jesus wil ‘n konneksie met ons maak.  Hy klop aan die deur van ons hart.  Hy is lief vir my.  Vir jou.  Hy hou van my.  Van jou.  Hy wil stilstaan.  Hy wil luister.  Hy wil help.  Genees.

In sy woord staan daar:  20Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.  ( Die Bybel Nuwe Vertaling. (1998). (electronic ed., Re 3:20). Cape Town, South Africa: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.)

God omvorm altyd ons krisisse in blessings…

Een van ons gemeente sendelinge Nick Strydom wat in Madagaskar werk, was die afgelope weke deur ‘n geweldige krisis.  Hy het per ongeluk iemand raakgery en is as gevolg daarvan tronk toe.  Ek wil nie te veel praat daaroor nie, want dis maar nog in ‘n sensitiewe stadium.  Maar, hy is uit die tronk uit en die saak moet nog deur die hof…

Sy pad het my geraak.  Dit het ook ‘n geweldige klomp vrae by my laat opkom.  Nick vertel dat hy in ‘n tronksel was van 3m x 4m waarin daar 16 gevangenes was.  Dit was haglik.  Hy het toe met die mense begin gesels oor die Here.  Nick vertel dat 12 van die manne kinders van die Here wil word.  Hulle situasie is so moedeloos dat hulle God se boodskap van hoop geweldig nodig gehad het.  Nick was nodig in daardie tronksel.  Dis nie eers te praat van al die mense wat gebid het, vasdae in Madagaskar, en so baie ander dinge nie.  Alles tot ons Vader se eer.  Maar, dit was ‘n baie rowwe tyd vir hom, sy vrou en die res van sy gesin.

So was dit die duiwel?  Was dit die duiwel wat Nick se werk in Madagaskar wil keer?  Wel, ek dink dis soos die sondeval.  Adam was daar, Eva was daar, die slang was daar, die appel was daar.  En toe gebeur die grootste krisis nog.  Sonde en elende, krisisse en chaos kom in hierdie wêreld in.  Die Paradys word gesluit.  ‘n Engel bewaak die ingang.  Die duiwel het ‘n vinger in die pie gehad, maar dis nie sy pie nie.  God is in beheer.  En van daardie dag af gebruik God allerhande krissise en sondes tot sy eer.

Dink maar aan die geweldige krisis wat Jesus deur was.  Jesus die man van smarte.  Dis nie rondom die krisis of ten spyte van die krisis dat daar vir ons hoop gekom het nie.  Dit is dèùr die krisis dat die hoop gekom het.  Vrede en oorwinning kan slegs deur die kruis kom.  Die kruis wat krisisse in geleenthede omskep.  Krisisse in seën.

Ek is deur baie dinge in my lewe.  Krisisse, sommige as gevolg van my eie besluite.  Sondes wat my seergemaak het.  Sommige het ek nie gekies nie, dit het net oor my pad gekom.  Maar wat nou daarvan.  Nick se verhaal het my weer kom leer dat ek ‘n keuse het, ‘n daaglikse keuse.  ‘n Keuse wat God my Vader vir my kom moontlik maak het; omdat ek sy geliefde seun is.  ‘n Keuse om te kies of ek ‘n victim gaan wees en of ek die blessing in my kruis/e gaan soek.  Daar is so baie.

MAAR, daar is ‘n krisis of twee wat ek so diep weggebere het dat dit nog steeds die potensiaal het om my bitter te maak.  Ek moet kies, ek wil kies om my Vader toe te laat om dit in ‘n seën te verander.

My Vader, help my.  Help my om te kies om U vrede te soek in my krisis.  Help my om te onthou wie ek is.  Ek is mos U geliefde seun.  U is lief vir my.  U aanvaar my, U verwerp my nie, selfs al het ek al hierdie dinge in my lewe.  Vader help my om my oë nie te vestig op die dinge hieronder nie, maar op die dinge daarbo waar U is…. Amen

3 Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. 2Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, 3want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.

Die Bybel Nuwe Vertaling. (1998). (electronic ed., Col 3:1–3). Cape Town, South Africa: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Ai die twyfel darem…

Het jy al ooit gevoel of jou geloof maar dun en kwesbaar is.  Mens voel so sleg daaroor.  Wel dit het met Johannes die Doper ook gebeur.  Die een van wie Jesus gesê het, dat onder die mense,. is daar nie iemand groter as hy nie.  Johannes wat Jesus al herken het, toe hy nog in sy moeder se baarmoeder was.  Johannes die een wat na Jesus gewys het en gesê het:  “daar is die Lam van God…”  Johannes wat vir Jesus gedoop het.

En nou sit Johannes in die tronk en hy worry.  Is dit nou regtig Jesus?  Wat gaan van my word.  O jinne sê nou net my hele lewe, my hele roeping was ‘n leun.  Daar is ‘n twyfel duiwel in sy binnekant.  Ek ken daai duiwel.  Hy is ‘n taai ene.

Toe stuur Johannes sy volgelinge na Jesus toe om vir Jesus te vra.  “Is U die een?  of moet ons iemand anders verwag.”  En wat antwoord Jesus?  So tipies van Jesus, hy gee nie ‘n direkte antwoord nie.  Hoekom sê Jesus nie net wie Hy is nie.  Hoekom maak Hy dit nie net maklik vir Johannes nie.  Jesus kon mos maklik sê:  “Ja, dit is ek!”  Maar Jesus doen dit nie.

Hoekom nie?

Ek dink Jesus wil hê Johannes en sy volgelinge moet so bietjie dink oor hulle lewe en oor hulle roeping.  Jesus antwoord hulle uit Jesaja 35:  “Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het: blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. 23En gelukkig is die man wat nie aan My begin twyfel nie.”(Lk 7:22–23. Cape Town, South Africa: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.)

Die punt hier is, Jesus sê vir hulle, hulle moet luister na die Woord se beloftes.  Hulle moet fokus op God se Koninkryk.  Dan sal hulle nie meer blind, lam, doof, geestelik dood of geestelik arm wees nie.  Dan sal hulle nie meer twyfel nie.

Wat leer ek hieruit?  Twyfel wil mens soms wegdryf van God en mense af.  In Johannes se geval het dit hom nà mense en nà Jesus toe gedryf.  Jesus gee hom geloof uit die woord uit.

So as dit bietjie swaar gaan met jou.  As ek in die tronk sit.  As ek wonder.  As my geloof dun begin word.  Mag dit my na mense dryf.  Om my twyfel met ander te deel sal die twyfel duiwel uit my lewe dryf.  Mag dit my na Jesus toe dryf.  Om my antwoorde by God te soek sal die twyfel duiwel ‘n bloedneus gee.  Mag dit my na God se woord toe vat.  God se beloftes sal daai twyfel duiwel morsdood maak.

Onthou om te subscribe tot die blog

 

Kersfees 2019 – God is met ons…

Môre is dit Kersfees.  Dit is so ‘n special tyd van die jaar.  Hierdie Kerstyd het God met my gepraat oor een van sy baie name.  Immanuel – God met ons.

Een van die groot misteries van God is dat Hy by ons wil wees.  Hy wil ‘n verhouding met ons hê.  Maar Hy smag ook daarna dat ons ‘n verhouding met Hom moet hê.  Om dit reg te kry stel Hy Homself geweldig bloot.

God kom aarde toe in die vorm van ‘n baba.  ‘n Baba, wat vir alles; van mense, van ander afhanklik is.  ‘n Baba is afhanklik van ander vir sy beskerming, sy voeding, sy liefde, vertroosting en soveel meer.  God kom so na ons toe, om deur mense versorg te word.  Is daar betekenis in dit?

Ek wonder tog of dit nie iets sê van God se smagting om deur ons liefgehê te word nie.  Hy word Immanuel genoem.  God met ons.  Hy is met ons en ons is met Hom.  Ons is agfhanklik van Hom, maar Hy maak homself in die vorm van ‘n baba afhanklik van ons.  Dis nie net God met ons nie, dis ook ons met God.

Dis amazing, dit verdryf alle vrees uit my hart uit.  Hoe kan ek vir iets bang wees?  Geen dood, of lewe, of dinge in die toekoms, of iets vandag, of enigiets in hierdie skepping kan ons skei van God se liefde nie sê Romeine 8.

God is met ons, in ons vreugdes,soos by die bruilof in Kana.  Hy is met ons in ons teleurstellings, sy beste vriende het Hom in die steek gelaat.  Hy is met ons in ons trane, Hy huil oor sy vriend Lasarus.  Hy is met ons as ons saam met ons vriende en familie kuier, Hy het dan die Nagmaal ingestel.

God is in alles en alles is in God.  Hy is Immanuel, God met ons…

Onthou om te subscribe tot hierdie blog…

Peanut en Hoop…

Die foto hierbo is van Peanut my hond, my vriend.  Dis ‘n paar jaar terug geneem toe hy nog ‘n klein hondjie was.  Peanut was my maatjie, my draf maatjie, sommer net my maatjie met die hart van ‘n Leeu.  Hy het saam met my op Kerk kampe gegaan.  Elke dag by my kom sit in my studeerkamer.  Maar Peanut het issues gehad.  Hy was te kwaai.  Hy het twee katte doodgebyt.  Iemand anders se hond.  Mense se kinders wat by ons kom kuier het.  Ek het alles probeer.  Maar, verlede Woensdag aand twaalfuur in die nag val hy ons kat aan.  My seun en vroutjie probeer hulle uitmekaar kry en daar byt hy weer my vrou en my seun en die kat maak dit alweer amper nie.

En toe…  Toe moes ek my maatjie, my Peanut laat uitsit.  Dit was verskriklik swaar.  Ek en Carla my dogter het so gesit en huil in die veearts se wagkamer, dat almal later saam gehuil het.  En toe ek terug ry huistoe; wonder ek?  Wat gaan nog hierdie jaar gebeur!!!  Regtig!!!  Sien ek kans vir ‘n nuwe jaar.  Die lewe is te rof.  Kom net terug Jesus asseblief en gou ook…

Dis toe ek op reis gaan.  Ek dink die Heilige Gees het my op hierdie reis geneem.  Hy gee vir my om.  Hy is lief vir my.

Jy sien ek het op hierdie reis geleer.  Daar is ‘n baie groot verskil tussen Hoop en Optimisme.  Optimisme sê: “Ag moenie worry nie, dit sal beter gaan volgende jaar.”  of “Ag toemaar wat, jy sal weer ‘n hondjie kry.”  Maar dis dom.  Want daar is geen guarantees nie.  Hoe weet ek dit?

Jesus is nie in die optimisme game nie.  Hy het nooit gesê; ag toemaar dit sal beter gaan nie.  Om die waarheid te sê Hy het die teenoorgestelde gesê.  Hy het gesê dit gaan slegter gaan.  Daar gaan oorloë wees.  Aardbewings.  Antichriste.  Jesus voorspel dat daar ‘n geweldige verdrukking gaan kom.

Jesus is in Hoop.  Hy sê selfs al gaan jy deur die dal van doodskaduwee, hoef jy nie bang te wees nie.  Jy is veilig in my hande.  Hy sê; alles wat die moeite werd is in hierdie lewe kom deur swaarkry na ons toe.  Jesus is die man van smarte.  Hy sê die wêreld is ‘n taai plek.  Ons gaan dit moeilik hier hê.  Maar Hy is met ons.

Lees bietjie hierdie gedig:

HOPE, a poem by Henri Nouwen
__________

Hope means to keep living

amid desperation,

and to keep humming in darkness.

Hoping is knowing that there is love,

it is trust in tomorrow

it is falling asleep

and waking again

when the sun rises.

In the midst of a gale at sea,

it is to discover land.

In the eye of another

it is to see that he understands you.

As long as there is still hope

there will also be prayer.

And God will be holding you

in His hands.

Vreugde en Hartseer…

Sondag aand is dit Kerssangdiens in ons gemeente hier in Mosselbaai.  Ek moet oor vreugde praat.  Kersfees is mos ‘n tyd van Blydsakap…  Maar ek is nie baie bly oor Kersfees die jaar nie.  Ek sien sogal op daarna.  Ek gaan nie saam met my geliefde suster aan tafel kan sit nie.  Die monster van die dood het haar uit my midde kom ruk.  My Skoonpa gaan ook nie daar wees nie.  My arme vrou!  Die monster het ons hard geslaan die jaar.

Nou wat nou?  Wel ek kom toe agter ek is nie alleen in my emosie nie.  Kersfees is vir baie mense ‘n hartseer en bitter harde tyd.

Henri Nouwen se woorde het my baie gehelp.  Hy het my na die woord gewys wat die heeltyd sê en wys.  Hartseer en Vreugde loop hand aan hand.  Jy kan nie die een sonder die ander een hê nie.  Hier is Nouwen se woorde deur myself vertaal:

Blydskap en hartseer is nooit apart nie. Dit word nooit geskei nie.  As ons harte bokspring van vreugde oor ’n ongelooflike uitsig, mis ons ons vriende en geliefdes met wie ons dit nie kan deel nie.  As ons oorweldig word deur hartseer vind ons miskien uit wat ware vriendskap is. 

Blydskap is verborge in Hartseer  en Hartseer is verborge in Blydskap.  As ons hartseer ten alle koste wil vermy, sal ons miskien nooit blydskap beleef nie.  En as ons oor ons ekstase ongemaklik voel, sal ware rou ons nooit bereik nie.

Blydskap en hartseer is die ouers van ons geestelike lewe. 

Jesus se geboorte loop saam met groot ellende en swaarkry.  ‘n Swanger maagd.  Nog net verloof.  ‘n Bang Josef wat wou weghardloop.  Groot armoede as die Koning in diere se kosbak moet slaap.  ‘n Donkie – nie ‘n ruiter op ‘n wit perd nie. Maar die Blydskap van geboorte is geweldig.

Dit is Jesus se hele lewe.  Blydskap in Hartseer.

Jy sien blydskap is ‘n keuse.  Twee ouens beleef dieselfde ongeluk.  Een word bitter oor dit en die ander een sien die Hoop en Seën raak.

Hierdie Kersfees wil ek blydskap kies.  Dankie my Vader.  Dankie dat my liewe skoonpa en my liefste suster; hierdie Kersfees by U in die hemel gaan vier.  Wow dit moet amazing wees.  En ek gaan hulle mis!  Maar ek gaan oor hulle lewe, hulle legacy praat.  Ek gaan kies vir vreugde!

Kyk net hoe mooi is die woorde in Romeine 8 uit die Nuwe Testament vir kinders:

Ons het nou deel aan Christus se reuse oorwinning, al kry ons swaar. Hy het ons baie lief. Niks wat met ons gebeur, kan maak dat God ons nie meer liefhet nie. Nie eens die dood nie! Ook nie iets anders in hierdie lewe nie. Bose magte kan ons nie uit sy hand ruk nie. Ook nie slegte dinge wat met ons gebeur nie. God is by ons. Niks kan ons van God se liefde skei nie. Hy het vir ons gewys hoe lief Hy ons het toe ons Here, Christus Jesus, in ons plek gesterf het.

Joubert, S. (1999). Die Nuwe Testament vir kinders in ’n taal wat hulle verstaan (Ro 8:39). Vanderbijlpark: Carpe Diem.

Immanuel…

Toe ek in die Laerskool was, was daar ‘n outjie in ons klas wie se naam Immanuel was.  Sy pa het die groentewinkel gehad.  On het saam kleilat gespeel met die turf klei van die Apiesrivier.  Dit was goeie tye.  Ons het hom sommer “Manny” for short genoem…

Ek is besig om voor te berei vir die Aanddiens.  Ek lees iets op die Internet raak oor Immanuel.  Dit beteken mos “God met ons.”  Dit maak my baie opgewonde.  God is met ons.  Nie vêr weg nie.  Hy is hier, tussen ons.

Kyk wat sê Lukas 17:21 (AFR1983) . 21Hulle sal nie kan sê: ‘Kyk, hier is dit!’ of: ‘Daar is dit!’ nie, want die koninkryk van God is hier by julle.”

Dis Kersfees.  Jesus kom aarde toe.  Die engel sê sy ma moet Hom Immanuel noem.  Daar is baie in ‘n naam hoor.  Vir my is dit altyd so snaaks dat Badseba die vrou was wat gebad het. Bolt is die van van die vinnigste ou op aarde.  Player is die van van ‘n groot Gholfspeler.  Immanuel is die naam van my God.

Waar moet ek vir God gaan soek?  Waar moet ek sy Koninkryk vind.  Hier by my, hier tussen ons.  Oral.  Maar jy sien God roep my ook om teenwoordig te wees.  God is in Kersfees.

Hy sê vir my.  Gaan wees jy ook teenwoordig soos ek in die wêreld.  Gaan wees lief vir die mense.  Vir die natuur.  Luister na almal.  Luister!  Staan stil by mense en hoor hulle.  Bêre bietjie jou foon.  Kyk iemand in die oë.  Hoor hulle blydskap.  Hoor mense se pyn.  Dit is waarvoor Immanuel my roep…

Sonde…

Die laaste tyd is ek baie besig met hierdie onderwerp.  Wat is sonde?  Wel, iemand het vanoggend vir my ‘n baie goeie definisie van sonde gegee.  Dis enigiets wat jou verhouding met God skade aandoen.  Ek het nog altyd geglo dat Sonde iets is wat jou verhouding met jouself skade aandoen.  Sonde dryf jou weg van God af en dit steel jou lewensvreugde.

Nou kom ek agter daar is nog iets.  Kom ek begin eers voor.  In Johannes 9 vertel Johannes van Jesus wat ‘n blinde man genees het.  Miskien sal jy die storie onthou.  Dis die een waar Jesus op die grond spoeg en klei aanmaak; wat Hy dan op die man se oë smeer.  Die man kan dan sien en hy glo!  Die Fariseërs is baie kwaad oor die hele besigheid.  Hulle gaan so vêr as om te sê dat Jesus ‘n sondaar is omdat hy die man se oë genees het.  Want sien, Jesus het dit op die Sabbatdag gedoen.

Nou hoe nou?  Jesus weet mos die wet sê jy mag nie werk op die Sabbat nie.  Hoekom doen Hy dit dan?  Jesus wil hulle konsep van sonde uitdaag dink ek.  Hulle glo dat sonde maklik is.  Jy sien dit en jy wys ‘n vinger na dit en dis weg.  Jesus sê nee, dis iets anders.  Luister wat sê Jesus in Johannes 9:39 39Toe sê Jesus: “Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op ’n beslissing, sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind word.”

Jy sien toe ek hierdie gedeelte lees het God met my gepraat.  Kyk in jou eie hart.  Wat is jou sonde?

Ek lees op ‘n ander Blog die volgende:  Some will say, “what I do in private is my own business.” But, as Frederick Buechner has pointed out “The world says, Mind your own business, and Jesus says, There is no such thing as your own business.” As a believer called to fellowship with other believers now and for all eternity, you have no such things as private sins or a private life.  https://austind90.wordpress.com/2011/08/29/henri-nouwen-dietrich-bonhoeffer-resisiting-sin-is-love-for-the-communnity/

Jy sien die ding is Jesus is die lig.  In sy lig sien ek my sonde.  In my eie lig sien ek dit nie, daar is te veel skaduwees.  Dis maklik om ander se sonde raak te sien.  Maar my eie sien ek nie raak nie.  En toe wonder ek, is ek nie miskien ook maar ‘n bietjie soos daar ouens wat Jesus ‘n sondaar genoem het omdat Hy genees het op die Sabbat nie.  En toe bid ek:  “Here, Jesus, help my.  Help my om te kan sien, reg te kan kyk.  Help my om na my eie sondes te kyk en dit raak te sien.  Help my om in U lig te wandel sodat die skaduwees verdwyn.”

So wat gemaak met ander se sonde?  Kom ons gaan saam met “ander”, saam met almal na die lig toe.  Sodat ons die lig kan wees in hierdie wêreld.  My sonde impakteer nie net my verhouding met God en met myself nie.  Maar ook en miskien veral my verhouding met my naaste.

Martin Luther het gesê die evangelie is soos een bedelaar wat ‘n ander bedelaar wys waar om brood te kry.

 

Wat is jou doel op aarde…

Dit is weer daardie tyd van die jaar.  Dit is tyd dat jongmense Belydenis van hulle geloof moet doen.  Ek vat dit nogal ernstig .  Of eerder ek wil nogal hê hulle moet.  Want sien, toe ek Belydenis afgelê het, het ek nie eintlik geweet wat ek gedoen het nie.  Ek het maar net deur die motions gegaan.  Die jongmense moet voor die gemeente gaan staan en in ‘n kort toespraak sê hoekom hulle in God glo.

Maar hierdie jaar is special.  My middel kind is in die klas.  Ek voel dit aan my lyf.  Druk ons nie die kinders te hard nie.  Is hulle nie te jonk vir die goed nie?

Kom ek vat dit terug na die begin.  Die vraag is: “Wat is jou doel op aarde?”  Wat maak jy hier?  Ek wil so graag hê die jongmense moet dit verstaan.  God het ons mos gemaak.  God het hulle gemaak.  Met ‘n doel . Dis soos ‘n skroewedraaier, dit is gemaak om skroewe vas te draai.  Nou hoekom het God ons dan gemaak?

God het ons gemaak om ‘n verhouding met Hom te hê.  Hy het ons gemaak om ‘n verhouding met ons te hê.  Hy het ons gemaak om ‘n verhouding met mekaar te hê.  Hy het ons gemaak om ‘n verhouding met die natuur te hê.  Ek besef heeltemal dat dit om baie meer as dit gaan.  Dit is oorvereenvoudig.  Maar, is verhouding nie die bottom line nie?  God is liefde.

Omdat God liefde is, is keuse so belangrik.  Jy kan nie liefhê sonder keuse nie.  Dan is dit narsisme of ‘n verkragting van liefde.  Ons is vry, vry om te kies.  Dis presies hier waar die Belydenis van geloof tradisie inkom.  As jou eerste keuse is om ‘n verhouding met God te hê, dan sal al die ander keuses daaruit vloei.  Wat jy eendag gaan word, met wie jy gaan trou, wie jou vriende gaan wees.  Alles wat jy gaan doen.  Dan is om te lewe vir jou Christus en om te sterwe vir jou ‘n wins.

So ja shure dit is jonk om so ‘n besluit te neem.  Maar die belangrikste besluite in jou lewe word geneem as jy jonk is.  Is dit nie belangrik om jou grootste besluit oor hoekom jy hier is, jou doel op aarde; eerste te neem nie..?  in dieselfde asem wil ek sê: dat geen jongmens gedwing word om hierdie besluit te neem nie.  As ek my Vader se wil reg vestaan, moet elkeen die vryheid hê om self te kies.

1 Johannes 4:16 (AFR1983) . 16En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.

Felix Culpa

Ek lees in een van Eugene Peterson se boeke van Felix Culpa.  Dit is ‘n Latynse woord, dit beteken “O happy sin!”.  Meeste mense dink ‘n belydenis van sonde is ‘n negatiewe ding.  Jy moet op die grond rondkruip soos ‘n wurm en vir jou sonde boet dink mense.  Maar nie as dit by die evangelie kom nie.  As dit gaan oor God se goeie nuus dan is selfs belydenis van sonde “goeie nuus.”  “Wat?  Is jy ernstig?” Ja, ek is…

Dawid het ‘n verskriklike ding gedoen oor sy obsessie met Batseba.  Op die ou end was dit ‘n seks-moord skandaal.  En toe kom die profeet Natan na hom toe met ‘n prekie.  Natan wat eintlik soos Dawid se dominee is sê Eugene Peterson; vertel vir Dawid van ‘n man wat ‘n lammatjie gehad het.  Die lammetjie was die man se alles.  Die lammetjie het selfs van sy tafel af geëet.  En toe kom daar ‘n ryk ou.  Hy het vleis nodig gehad vir ‘n fees of iets.  Toe vat hy sommer net so die arm man se enigste lammetjie slag hom en eet hom op.  “Wat!?” sê Dawid.  “Daardie ou moet dadelik doodgemaak word en hy moet viervoudig vergoed.” Natan sê toe vir Dawid:  “Jy is die man!”  Dawid reageer deur te sê; hy weet; hy het teen die Here gesondig.  “Ek het gesondig teen die Here.” (2 Samuel 12:13)

Net daar begin daar toe ‘n proses van genesing vir Dawid.  Die gevolge van sy sonde het hy gedra.  Die baba wat Batseba in die lewe gebring het, het gesterf.  Maar Dawid se sonde belydenis het hom teruggebring na God toe.  Hy het weer die Dawid van Psalm 23 geword.

Peterson sê:  “So we’re trained to become sin-watchers, after the analogy of bird-watchers we go looking for sin with a certain sense of anticipation and delight, for each discovery of sin brings us to the brink of grace.”