Jesus se Hemelvaart is soos ‘n Dandelion…

Jy weet mos daai blommetjie wat ‘n mens so blaas en dan waai al die saadjies in die wind in. As kind was ek mal daaroor. Hulle het sommer so in die veld gegroei. Ek het dit gegoogle; in Afrikaans noem mens dit ‘n Paardeblom. Bietjie wierd naam maar nou ja.

Phillipp Yancey skryf in sy boek, “The Jesus I never knew:”. “Killing Jesus is like trying to kill a Dandelion seed-head by blowing on it.” Ek dink dit is wat Jesus bedoel het toe Hy in Johannes 12:24 gesê het: “As ‘n koringkorrel nie in die grond val ens terwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy ‘n groot oes in.”

Vandag is Hemelvaart dag. Dis ‘n moeilike ding vir my ou breintjie om te verstaan. Daarom al hierdie metafore en dinge. Ek sien die saak so.

Jesus was op aarde. Hy het hier geleef. Hy het saam met sy dissipels aan tafel gesit en eet. Hulle kon aan Hom vat en met Hom gesels. Hy was by hulle. Maar net by hulle. Net soos enige ander mens. Maar toe staan Hy uit die dood op en vaar in die hemel in. Alles verander. Hy kan nie meer vasgevang word nie. Hy is nie meer net op een plek nie. Hy is nou aan elke tafel op hierdie hele aarde saam met al die mense. Is dit nie amazing, misterieus en mind blowing nie?

Kyk wat sê Frederick Beuchner: “We can never nail Him down, not even if the nails we use are real and the thing we nail Him to is a cross.”

Ok, so terug na die Dandelion. Jesus se dood het Hom los gemaak van die wêreld se reëls. Hy kan nie vasgevang word nie. Sy Hemelvaart het Hom meer gemaak as een. Die Koringkorrel wat in die grond val en sterf word infinitief meer…

‘n Gedig van Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer was ‘n ds. in Duitsland wat deur Hitler in die tronk gegooi is. Hy is op die ou end net voor die einde van die oorlog tereggestel.

Hier is ‘n gedig wat hy vanuit die tronk geskryf het… Dit het my laat dink oor dominee wees. Dit is ook van toepassing op kind-van-die-Here wees.

“Who am I?”

Who am I? They often tell me

I stepped from my cell’s confinement

calmly, cheerfully, firmly,

like a Squire from his country-house.

Who am I? They often tell me

I used to speak to my warders

freely and friendly and clearly,

as though it were mine to command.

Who am I? They also tell me

I bore the days of misfortune

equally, smilingly, proudly,

like one accustomed to win.

Am I then really all that which other men tell of?

Or am I only what I myself know of myself?

Restless and longing and sick, like a bird in a cage,

struggling for breath, as though hands were

compressing my throat,

yearning for colors, for flowers, for the voices of birds,

thirsting for words of kindness, for neighborliness,

tossing in expectation of great events,

powerlessly trembling for friends at an infinite distance,

weary and empty at praying, at thinking, at making,

faint, and ready to say farewell to it all?

Who am I? This or the other?

Am I one person to-day and to-morrow another?

Am I both at once? A hypocrite before others,

and before myself a contemptibly woebegone weakling?

Or is something within me still like a beaten army,

fleeing in disorder from victory already achieved?

Who am I? They mock me, these lonely questions of mine.

Whoever I am, Thou knowest, 0 God, I am Thine!

As God Nee sê…

Ek is besig met ‘n preek oor hierdie tema en toe dink ek daaraan dat God ons liefdevolle Vader, Nee gesê het vir sy eie Seun, Jesus Christus.

Lees bietjie die volgende:

Markus 14:35–36 (AFR1983) 35Hy het toe ’n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid dat, as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir Hom sou aanbreek nie. 36Hy het gesê: “Abba, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil.”

Jy sien soos ek die saak sien wys hierdie ding wat in Jesus se lewe gebeur het vir ons baie duidelik dat Jesus ‘n mens was. Hy was bang! Hy het nie kans gesien vir dit wat voor Hom lê nie. Dink ‘n bietjie daaraan? God en dit sluit ook met ander woorde Jesus in, sien die groter prentjie. Jesus weet nie net wat wag vir Hom nie, Hy weet ook dat dit nodig is om te gebeur. En nog steeds vra Hy of dit nie maar by Hom kan verbygaan nie. Dis groot hoor…

Jy sien, ek dink ons kan iets hier by Jesus leer. Ons kan iets leer oor wanneer ons in ‘n krisis is. Die eerste ding wat ons kan leer is dat ons kan ontspan as ons onseker en bang is. Want, Jesus verstaan. Hy was ook daar. Hy weet hoe dit voel. Hy was daar, regtig daar, Hy het self in alles begin twyfel. MAAR!

Ja, daar is ‘n groot MAAR. Hy het sy Vader vertrou. Sy Vader se oordele en sy Vader se plan met sy lewe. Jesus het geweet dat Hy ‘n doel het. Hy het geweet dat Hy deel is van God se plan van liefde vir hierdie wêreld. Daarom het Hy ook geweet dat God in beheer is. Lees weer mooi wat Jesus bid. Hy bid: “Abba, Vader, alles is vir U moontlik.” Met ander woorde, Vader dit is vir U moontlik om hierdie swaar ding wat voor my lê soos ‘n berg weg te neem. Maar dit is ook vir U moontlik om hierdie swaar ding wat voor my lê te gebruik in U liefdevolle plan vir U koninkryk. So Vader ek vertrou U. Ek vertrou dat U goed is. dat U motief altyd liefde is. Dat U U Koninkryk deur my Gaan bou.

En dan bid Jesus: “Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, waar wat U wil.” Wat Jesus hier sê is: Vader as U Nee se vir my versoek dan gaan ek dit aanvaar. Want, U weet baie beter as ek. U is in beheer en ek vertrou U.

Nou bid ek: Vader help my om soos Jesus te vertrou. Help my om soos Jesus te bid. Ek wil soos Jesus wees…

Goeie Kersdag boodskap….

Vandag was ek en my gesin kerk toe by NG Gemeente Hoekwil naby Wildernis. Dis ‘n doodgewone gemeente, niks buitengewoon amazing nie. Maar sommer met die instap kry jy al die idee dat die gemeente ‘n familie is. Maar dis nie eintlik waaroor ek wil skryf vandag nie. Ek wil jou vertel van die dominee se boodskap. Dit het my getref.

Ds Dawie het vertel dat geskenke nogal ‘n belangrike deel van Kersfees is. Kinders geniet dit. Ons soek maande na die regte geskenke. Ons spandeer geld daarop. En dis goed so. Want dit wys alles heen na die grootste geskenk van alles. Jesus wat as mens gebore is. Maar wat my laat dink het is die laaste deel van sy preek. Hy het gewys hoe belangrik dit is om ‘n geskenk oop te maak. ‘n Geskenk beteken niks vir jou as jy dit nie oopmaak nie. Dit is in die oopmaak waar die “magic” lê.

God gee vir ons die geskenk van die lewe. Ons vier dit veral met Kersfees. Dit help niks God gee jou hierdie geskenk en jy maak dit nie oop nie. Die “magic” gaan dan verlore…

Ek dors vir jou… Openbaring 3:20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.

Jesus sê:

Dit is waar.  Ek staan by die deur van jou hart, dag in en dag uit.  Selfs al luister jy nie, selfs al twyfel jy of dit werklik Ek is, Ek is daar.  Ek wag en luister, selfs vir die kleinste teken van jou aandag, selfs vir die kleinste fluistering van uitnodiging; dat jy My sal toelaat om in te kom.

En Ek wil hê jy moet weet, jy moet weet dat wanneer jy my nooi om in te kom, sal Ek kom – altyd, sonder uitsondering.  Stil en sonder dat jy My sien sal Ek kom, met oneindige krag en liefde, en Ek bring die baie gawes van My Gees.  Ek kom met genade, My begeerte is om te vergeef en om jou gesond te maak.  Ek het ‘n liefde vir jou wat jy nie sal kan verstaan nie – ‘n liefde net so sterk is soos die liefde wat My Vader vir My het en Ek vir my Vader. (Joh 15:9 9“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly.)  Ek kom – met verlange om jou naby te wees en jou te versterk, om jou hoog op te lig en jou wonde te verbind.  Ek bring jou my lig, om al jou twyfel te besweer.  Ek kom met My krag, sodat Ek jou mag dra en jou laste daarmee saam, Ek wil jou aanraak sodat jou lewe sal verander: My vrede gee ek sodat jou hart mag stil word.

Ek ken jou deur en deur – Ek weet alles van jou af.  Selfs die hare op jou kop het ek getel.  Niks in jou lewe is onbelangrik vir My nie.  Ek wandel al saam met jou vir baie jare, en Ek het jou nog altyd liefgehad, selfs toe jy die pad byster geraak het.  Ek ken elkeen van jou probleme.  Ek ken jou behoeftes en jou bekommernisse.  En ja Ek ken al jou sonde.  Maar ek sê weer dat Ek jou liefhet – nie vir wat jy gedoen, of nie gedoen het nie – ek is lief vir wie jy is, vir die waardigheid en skoonheid wat my Vader aan jou geskenk het, toe Hy jou gemaak het Na sy beeld.  Die waardigheid wat jy dikwels van vergeet het, dit is skoonheid wat jy bevuil het met sonde.  Maar Ek is vir jou lief net soos jy is, en Ek het my eie bloed vergiet om jou terug te wen.  As jy My net vra in geloof, My genade sal alles aanraak wat jy nodig het om te verander in jou lewe, en Ek sal jou die krag gee om jouself te bevry van sonde en al die destruktiewe krag wat daarmee saamgaan.

Ek dors na jou.  Ja, dit is die enigste manier wat Ek kan begin om te beskryf hoe lief Ek vir jou is:  EK DORS NA JOU.  Ek dors daarna om jou lief te hê en om jou liefde terug te ontvang.  Dit is hoe kosbaar jy vir My is.  EK DORS NA JOU.  Kom na My toe en ek sal jou hart vol maak en jou wonde genees.  Ek sal jou ‘n nuwe skepsel maak, en aan jou vrede gee, selfs in jou moeilikste tye.  EK DORS NA JOU.  Jy moet nooit twyfel aan My genade nie, My aanvaarding van jou, My begeerte om te vergewe, My begeerte om jou te seën en My lewe in jou te leef.  EK DORS NA JOU.  As jy onbelangrik voel in die oë van die wêreld, dit is gladnie belangrik nie.  Vir My, daar is niemand in hierdie wêreld meer belangrik as jy nie.  EK DORS NA JOU.  Maak oop vir My, kom na My, dors na My, gee My jou lewe – en Ek sal aan jou bewys hoe belangrik jy is vir My hart.

En as jy dan die deur van jou hart oopmaak, selfs al kom jy net naby daaraan, dan sal jy My oor en oor hoor sê, nie in menslike woorde nie, maar in die woorde van die Gees:  “dit gee nie om wat jy aangevang het nie, Ek het jou lief, Ek het jou lief vir wie jy is.  kom na my toe met jou ellende en jou sonde, met jou probleme en jou behoeftes en met al jou verlange na liefde en aanvaarding.  Kyk Ek staan by die deur en Ek klop…  Maak-oop-vir-My, EK DORS NA JOU…

‘n Vertaling uit ‘n meditasie van moeder Teresa van Calcutta, I thirst for you.

 

 

 

Hoe wyd en ver en hoog en diep is God se liefde…

Efesiërs 3:18 sê:  “18Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.”

Dit het my aan die dink gesit oor hierdie 4 woorde: Wyd, Vêr, Hoog en diep…  Hoe hoog is God se liefde?  Hoe vêr strek God se liefde?  Hoe wyd gaan dit?  en hoe diep is God se liefde?

Kom ons begin by hoog.  Die afstand tussen die hoogste punt van God se liefde en die laagste punt van sy liefde is nogal baie.  God se hoogte begin baie laag.  Filippense 2:7 sê dat God Homself verneer het deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem.  God het as Koning uit die hemel gekom en die laagste punt op aarde bereik.  Hy is in ‘n krip gebore en het aan ‘n kruis gesterf.  Ons kan nie laer as Hy daal nie!  Ons kan ook nie hoër as Hy styg nie.  Sy liefde is baie hoog.  En hoekom doen Hy dit?  Hy deel ons pyn met ons.  Hy kom eet ons sakke sout op.

Wat is die lengte van God se liefde?  Ons dink mos God kry ons eers lief as ons ons harte vir Hom gee.  Maar eintlik het God ons lankal liefgehad.  God se bestaan is baie langer as ons ou lewetjie.  God was daar nog lank voor ons bestaan het en hy sal lank daarna ook daar wees.  Dis belangrik om te verstaan dat God se liefde vir ons nie van ons afhang nie, maar van Hom.  Hy kies dit.  Psalm 139:16 “U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.”

Hoe wyd is God se liefde?  Sy liefde strek oor alle grense heen.  Sy liefde is wyer as rasse, tale, God is ewe lief vir alle mense.  In Matteus 22 vertel Jesus die gelykenis van die bruilof waarna die genooides nie wil kom nie.  Dan stuur die Vader sy slawe uit om almal op die straathoeke te nooi na die bruilof toe.  Almal is welkom!

Wat is die Diepte van God se liefde?  Augustinus die groot u Kerkvader het gesê:  “Ons harte is rusteloos totdat dit rus in God gevind het”  God se liefde is so wyd dat dit oral is, dit is wyer as ek.  Ek kan nêrens heen vlug om sy teenwoordigheid te ontkom nie sê Psalm 139.  God ken my intiem.  Dit maak my bang en onseker.  Kan God my dan regtig liefhê.  Ek is darem bietjie beter as sekere sondaars sal ek sê.  Op hierdie manier maak ek myself wys: “maar God sal my darem seker dan kan liefhê.”  Maar jy sien die ding is God het ons lief.  Sy liefde is wyer as ons tekortkominge.  Ons kan nie daarvan vlug.  As jy God se liefde nie vat nie, kan jy nie jouself, Hom of ander liefhê nie.  JY IS GOD SE GELIEFDE!

God se liefde is wyer, hoër, dieper en hoër as wat ons ooit sal kan vat…

 

Ons is almal op reis…

Ons is almal op reis….  partymaal as ek so na die mense se gesigte rondom my kyk; sê my geliefde prof. dan sien ek mense se gesigte is somber.  Ons lewensreis is vol worsteling.  Daar is so baie dinge wat ons worry.  En dit help nie die liedjie sê don’t worry be Happy nie – ons bly maar worry.

Amper soos die twee manne wat oppad was na die dorpie Emmaus. (Lukas 24:13-35)  Hulle gesigte oppad soontoe was ook somber.  Maar!  Toe hulle terugloop was hulle harte warm, daar het iets groot gebeur.  Hulle was nie dieselfde nie.

Wat het gebeur?  ‘n Interessante ordentlike vreemdeling het met hulle kom saamloop.  Hy vra nie of Hy kan oorbly nie, Hy maak of Hy wil verbyloop.

Die reis waarop hulle was is vreeslik normaal.  Dis ‘n gewone reis, amper soos om in die verkeer te sit.  En! Daar verskyn Jesus aan hulle en hulle weet dit nie eers nie.  Hulle lê ‘n bietjie menslikheid aan die dag en nooi Hom in om by hulle te kom oorbly.  Gasvryheid aan ‘n vreemdeling verander hulle lewe…  Hulle haal ‘n stukkie kos uit, seker maar iets wat oorgebly het na die middag se toebroodjies.  ‘n Stuk brood.

En toe gebeur daar iets baie snaaks.  Hierdie vreemdeling verander skielik.  Hy is nou nie meer die gas nie.  Hy word die gasheer.  Hy bedien hulle, breek vir hulle die brood.  En daar verander alles.  Hulle harte word warm, hul somber gesigte verdwyn en met groot blydskap reis hulle terug Jerusalem toe.

Wat kan ek/ons doen om ook so ‘n ervaring te hê?  Niks eintlik nie.  Ek/ons kan maar net reageer op Jesus wat ons bedien in die vorm van ‘n vreemdeling.

Ek dink ons moet die vreemdeling innooi.  In ons huise en in ons lewens is.  Wie weet miskien bedien Hy vir jou ‘n stukkie van jou eie brood, en hierdie brood word ‘n Tonikum wat jou lewe verander…

Partymaal is dit nie by die kerk en op kampe en groot byeenkomste waar God opdaag nie.  Maar, sommer in die gewone lewe terwyl ons besig is gewone dinge…