As God Nee sê…

Ek is besig met ‘n preek oor hierdie tema en toe dink ek daaraan dat God ons liefdevolle Vader, Nee gesê het vir sy eie Seun, Jesus Christus.

Lees bietjie die volgende:

Markus 14:35–36 (AFR1983) 35Hy het toe ’n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid dat, as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir Hom sou aanbreek nie. 36Hy het gesê: “Abba, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil.”

Jy sien soos ek die saak sien wys hierdie ding wat in Jesus se lewe gebeur het vir ons baie duidelik dat Jesus ‘n mens was. Hy was bang! Hy het nie kans gesien vir dit wat voor Hom lê nie. Dink ‘n bietjie daaraan? God en dit sluit ook met ander woorde Jesus in, sien die groter prentjie. Jesus weet nie net wat wag vir Hom nie, Hy weet ook dat dit nodig is om te gebeur. En nog steeds vra Hy of dit nie maar by Hom kan verbygaan nie. Dis groot hoor…

Jy sien, ek dink ons kan iets hier by Jesus leer. Ons kan iets leer oor wanneer ons in ‘n krisis is. Die eerste ding wat ons kan leer is dat ons kan ontspan as ons onseker en bang is. Want, Jesus verstaan. Hy was ook daar. Hy weet hoe dit voel. Hy was daar, regtig daar, Hy het self in alles begin twyfel. MAAR!

Ja, daar is ‘n groot MAAR. Hy het sy Vader vertrou. Sy Vader se oordele en sy Vader se plan met sy lewe. Jesus het geweet dat Hy ‘n doel het. Hy het geweet dat Hy deel is van God se plan van liefde vir hierdie wêreld. Daarom het Hy ook geweet dat God in beheer is. Lees weer mooi wat Jesus bid. Hy bid: “Abba, Vader, alles is vir U moontlik.” Met ander woorde, Vader dit is vir U moontlik om hierdie swaar ding wat voor my lê soos ‘n berg weg te neem. Maar dit is ook vir U moontlik om hierdie swaar ding wat voor my lê te gebruik in U liefdevolle plan vir U koninkryk. So Vader ek vertrou U. Ek vertrou dat U goed is. dat U motief altyd liefde is. Dat U U Koninkryk deur my Gaan bou.

En dan bid Jesus: “Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, waar wat U wil.” Wat Jesus hier sê is: Vader as U Nee se vir my versoek dan gaan ek dit aanvaar. Want, U weet baie beter as ek. U is in beheer en ek vertrou U.

Nou bid ek: Vader help my om soos Jesus te vertrou. Help my om soos Jesus te bid. Ek wil soos Jesus wees…

Goeie Kersdag boodskap….

Vandag was ek en my gesin kerk toe by NG Gemeente Hoekwil naby Wildernis. Dis ‘n doodgewone gemeente, niks buitengewoon amazing nie. Maar sommer met die instap kry jy al die idee dat die gemeente ‘n familie is. Maar dis nie eintlik waaroor ek wil skryf vandag nie. Ek wil jou vertel van die dominee se boodskap. Dit het my getref.

Ds Dawie het vertel dat geskenke nogal ‘n belangrike deel van Kersfees is. Kinders geniet dit. Ons soek maande na die regte geskenke. Ons spandeer geld daarop. En dis goed so. Want dit wys alles heen na die grootste geskenk van alles. Jesus wat as mens gebore is. Maar wat my laat dink het is die laaste deel van sy preek. Hy het gewys hoe belangrik dit is om ‘n geskenk oop te maak. ‘n Geskenk beteken niks vir jou as jy dit nie oopmaak nie. Dit is in die oopmaak waar die “magic” lê.

God gee vir ons die geskenk van die lewe. Ons vier dit veral met Kersfees. Dit help niks God gee jou hierdie geskenk en jy maak dit nie oop nie. Die “magic” gaan dan verlore…

Ek dors vir jou… Openbaring 3:20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.

Jesus sê:

Dit is waar.  Ek staan by die deur van jou hart, dag in en dag uit.  Selfs al luister jy nie, selfs al twyfel jy of dit werklik Ek is, Ek is daar.  Ek wag en luister, selfs vir die kleinste teken van jou aandag, selfs vir die kleinste fluistering van uitnodiging; dat jy My sal toelaat om in te kom.

En Ek wil hê jy moet weet, jy moet weet dat wanneer jy my nooi om in te kom, sal Ek kom – altyd, sonder uitsondering.  Stil en sonder dat jy My sien sal Ek kom, met oneindige krag en liefde, en Ek bring die baie gawes van My Gees.  Ek kom met genade, My begeerte is om te vergeef en om jou gesond te maak.  Ek het ‘n liefde vir jou wat jy nie sal kan verstaan nie – ‘n liefde wat net so sterk is soos die liefde wat My Vader vir My het en Ek vir my Vader. (Joh 15:9 9“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly.)  Ek kom – met verlange om jou naby te wees en jou te versterk, om jou hoog op te lig en jou wonde te verbind.  Ek bring jou my lig, om al jou twyfel te besweer.  Ek kom met My krag, sodat Ek jou mag dra en jou laste daarmee saam, Ek wil jou aanraak sodat jou lewe sal verander: My vrede gee ek sodat jou hart mag stil word.

Ek ken jou deur en deur – Ek weet alles van jou af.  Selfs die hare op jou kop het ek getel.  Niks in jou lewe is onbelangrik vir My nie.  Ek wandel al saam met jou vir baie jare, en Ek het jou nog altyd liefgehad, selfs toe jy die pad byster geraak het.  Ek ken elkeen van jou probleme.  Ek ken jou behoeftes en jou bekommernisse.  En ja Ek ken al jou sonde.  Maar ek sê weer dat Ek jou liefhet – nie vir wat jy gedoen, of nie gedoen het nie – ek is lief vir wie jy is, vir die waardigheid en skoonheid wat my Vader aan jou geskenk het, toe Hy jou gemaak het na sy beeld.  Die waardigheid wat jy dikwels van vergeet het, dit is skoonheid wat jy bevuil het met sonde.  Maar Ek is vir jou lief net soos jy is, en Ek het my eie bloed vergiet om jou terug te wen.  As jy My net vra in geloof, My genade sal alles aanraak wat jy nodig het om te verander in jou lewe, en Ek sal jou die krag gee om jouself te bevry van sonde en al die destruktiewe krag wat daarmee saamgaan.

Ek dors na jou.  Ja, dit is die enigste manier wat Ek kan begin om te beskryf hoe lief Ek vir jou is:  EK DORS NA JOU.  Ek dors daarna om jou lief te hê en om jou liefde terug te ontvang.  Dit is hoe kosbaar jy vir My is.  EK DORS NA JOU.  Kom na My toe en ek sal jou hart vol maak en jou wonde genees.  Ek sal jou ‘n nuwe skepsel maak, en aan jou vrede gee, selfs in jou moeilikste tye.  EK DORS NA JOU.  Jy moet nooit twyfel aan My genade nie, My aanvaarding van jou, My begeerte om te vergewe, My begeerte om jou te seën en My lewe in jou te leef.  EK DORS NA JOU.  As jy onbelangrik voel in die oë van die wêreld, dit is gladnie belangrik nie.  Vir My, daar is niemand in hierdie wêreld meer belangrik as jy nie.  EK DORS NA JOU.  Maak oop vir My, kom na My, dors na My, gee My jou lewe – en Ek sal aan jou bewys hoe belangrik jy is vir My hart.

En as jy dan die deur van jou hart oopmaak, selfs al kom jy net naby daaraan, dan sal jy My oor en oor hoor sê, nie in menslike woorde nie, maar in die woorde van die Gees:  “dit gee nie om wat jy aangevang het nie, Ek het jou lief, Ek het jou lief vir wie jy is.  kom na my toe met jou ellende en jou sonde, met jou probleme en jou behoeftes en met al jou verlange na liefde en aanvaarding.  Kyk Ek staan by die deur en Ek klop…  Maak-oop-vir-My, EK DORS NA JOU…

‘n Vertaling uit ‘n meditasie van moeder Teresa van Calcutta, I thirst for you.

 

 

 

Ek dors vir jou… Openbaring 3:20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.

Jesus sê:

Dit is waar.  Ek staan by die deur van jou hart, dag in en dag uit.  Selfs al luister jy nie, selfs al twyfel jy of dit werklik Ek is, Ek is daar.  Ek wag en luister, selfs vir die kleinste teken van jou aandag, selfs vir die kleinste fluistering van uitnodiging; dat jy My sal toelaat om in te kom.

En Ek wil hê jy moet weet, jy moet weet dat wanneer jy my nooi om in te kom, sal Ek kom – altyd, sonder uitsondering.  Stil en sonder dat jy My sien sal Ek kom, met oneindige krag en liefde, en Ek bring die baie gawes van My Gees.  Ek kom met genade, My begeerte is om te vergeef en om jou gesond te maak.  Ek het ‘n liefde vir jou wat jy nie sal kan verstaan nie – ‘n liefde net so sterk is soos die liefde wat My Vader vir My het en Ek vir my Vader. (Joh 15:9 9“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly.)  Ek kom – met verlange om jou naby te wees en jou te versterk, om jou hoog op te lig en jou wonde te verbind.  Ek bring jou my lig, om al jou twyfel te besweer.  Ek kom met My krag, sodat Ek jou mag dra en jou laste daarmee saam, Ek wil jou aanraak sodat jou lewe sal verander: My vrede gee ek sodat jou hart mag stil word.

Ek ken jou deur en deur – Ek weet alles van jou af.  Selfs die hare op jou kop het ek getel.  Niks in jou lewe is onbelangrik vir My nie.  Ek wandel al saam met jou vir baie jare, en Ek het jou nog altyd liefgehad, selfs toe jy die pad byster geraak het.  Ek ken elkeen van jou probleme.  Ek ken jou behoeftes en jou bekommernisse.  En ja Ek ken al jou sonde.  Maar ek sê weer dat Ek jou liefhet – nie vir wat jy gedoen, of nie gedoen het nie – ek is lief vir wie jy is, vir die waardigheid en skoonheid wat my Vader aan jou geskenk het, toe Hy jou gemaak het Na sy beeld.  Die waardigheid wat jy dikwels van vergeet het, dit is skoonheid wat jy bevuil het met sonde.  Maar Ek is vir jou lief net soos jy is, en Ek het my eie bloed vergiet om jou terug te wen.  As jy My net vra in geloof, My genade sal alles aanraak wat jy nodig het om te verander in jou lewe, en Ek sal jou die krag gee om jouself te bevry van sonde en al die destruktiewe krag wat daarmee saamgaan.

Ek dors na jou.  Ja, dit is die enigste manier wat Ek kan begin om te beskryf hoe lief Ek vir jou is:  EK DORS NA JOU.  Ek dors daarna om jou lief te hê en om jou liefde terug te ontvang.  Dit is hoe kosbaar jy vir My is.  EK DORS NA JOU.  Kom na My toe en ek sal jou hart vol maak en jou wonde genees.  Ek sal jou ‘n nuwe skepsel maak, en aan jou vrede gee, selfs in jou moeilikste tye.  EK DORS NA JOU.  Jy moet nooit twyfel aan My genade nie, My aanvaarding van jou, My begeerte om te vergewe, My begeerte om jou te seën en My lewe in jou te leef.  EK DORS NA JOU.  As jy onbelangrik voel in die oë van die wêreld, dit is gladnie belangrik nie.  Vir My, daar is niemand in hierdie wêreld meer belangrik as jy nie.  EK DORS NA JOU.  Maak oop vir My, kom na My, dors na My, gee My jou lewe – en Ek sal aan jou bewys hoe belangrik jy is vir My hart.

En as jy dan die deur van jou hart oopmaak, selfs al kom jy net naby daaraan, dan sal jy My oor en oor hoor sê, nie in menslike woorde nie, maar in die woorde van die Gees:  “dit gee nie om wat jy aangevang het nie, Ek het jou lief, Ek het jou lief vir wie jy is.  kom na my toe met jou ellende en jou sonde, met jou probleme en jou behoeftes en met al jou verlange na liefde en aanvaarding.  Kyk Ek staan by die deur en Ek klop…  Maak-oop-vir-My, EK DORS NA JOU…

‘n Vertaling uit ‘n meditasie van moeder Teresa van Calcutta, I thirst for you.

 

 

 

Hoe wyd en ver en hoog en diep is God se liefde…

Efesiërs 3:18 sê:  “18Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.”

Dit het my aan die dink gesit oor hierdie 4 woorde: Wyd, Vêr, Hoog en diep…  Hoe hoog is God se liefde?  Hoe vêr strek God se liefde?  Hoe wyd gaan dit?  en hoe diep is God se liefde?

Kom ons begin by hoog.  Die afstand tussen die hoogste punt van God se liefde en die laagste punt van sy liefde is nogal baie.  God se hoogte begin baie laag.  Filippense 2:7 sê dat God Homself verneer het deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem.  God het as Koning uit die hemel gekom en die laagste punt op aarde bereik.  Hy is in ‘n krip gebore en het aan ‘n kruis gesterf.  Ons kan nie laer as Hy daal nie!  Ons kan ook nie hoër as Hy styg nie.  Sy liefde is baie hoog.  En hoekom doen Hy dit?  Hy deel ons pyn met ons.  Hy kom eet ons sakke sout op.

Wat is die lengte van God se liefde?  Ons dink mos God kry ons eers lief as ons ons harte vir Hom gee.  Maar eintlik het God ons lankal liefgehad.  God se bestaan is baie langer as ons ou lewetjie.  God was daar nog lank voor ons bestaan het en hy sal lank daarna ook daar wees.  Dis belangrik om te verstaan dat God se liefde vir ons nie van ons afhang nie, maar van Hom.  Hy kies dit.  Psalm 139:16 “U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.”

Hoe wyd is God se liefde?  Sy liefde strek oor alle grense heen.  Sy liefde is wyer as rasse, tale, God is ewe lief vir alle mense.  In Matteus 22 vertel Jesus die gelykenis van die bruilof waarna die genooides nie wil kom nie.  Dan stuur die Vader sy slawe uit om almal op die straathoeke te nooi na die bruilof toe.  Almal is welkom!

Wat is die Diepte van God se liefde?  Augustinus die groot u Kerkvader het gesê:  “Ons harte is rusteloos totdat dit rus in God gevind het”  God se liefde is so wyd dat dit oral is, dit is wyer as ek.  Ek kan nêrens heen vlug om sy teenwoordigheid te ontkom nie sê Psalm 139.  God ken my intiem.  Dit maak my bang en onseker.  Kan God my dan regtig liefhê.  Ek is darem bietjie beter as sekere sondaars sal ek sê.  Op hierdie manier maak ek myself wys: “maar God sal my darem seker dan kan liefhê.”  Maar jy sien die ding is God het ons lief.  Sy liefde is wyer as ons tekortkominge.  Ons kan nie daarvan vlug.  As jy God se liefde nie vat nie, kan jy nie jouself, Hom of ander liefhê nie.  JY IS GOD SE GELIEFDE!

God se liefde is wyer, hoër, dieper en hoër as wat ons ooit sal kan vat…

 

Ons is almal op reis…

Ons is almal op reis….  partymaal as ek so na die mense se gesigte rondom my kyk; sê my geliefde prof. dan sien ek mense se gesigte is somber.  Ons lewensreis is vol worsteling.  Daar is so baie dinge wat ons worry.  En dit help nie die liedjie sê don’t worry be Happy nie – ons bly maar worry.

Amper soos die twee manne wat oppad was na die dorpie Emmaus. (Lukas 24:13-35)  Hulle gesigte oppad soontoe was ook somber.  Maar!  Toe hulle terugloop was hulle harte warm, daar het iets groot gebeur.  Hulle was nie dieselfde nie.

Wat het gebeur?  ‘n Interessante ordentlike vreemdeling het met hulle kom saamloop.  Hy vra nie of Hy kan oorbly nie, Hy maak of Hy wil verbyloop.

Die reis waarop hulle was is vreeslik normaal.  Dis ‘n gewone reis, amper soos om in die verkeer te sit.  En! Daar verskyn Jesus aan hulle en hulle weet dit nie eers nie.  Hulle lê ‘n bietjie menslikheid aan die dag en nooi Hom in om by hulle te kom oorbly.  Gasvryheid aan ‘n vreemdeling verander hulle lewe…  Hulle haal ‘n stukkie kos uit, seker maar iets wat oorgebly het na die middag se toebroodjies.  ‘n Stuk brood.

En toe gebeur daar iets baie snaaks.  Hierdie vreemdeling verander skielik.  Hy is nou nie meer die gas nie.  Hy word die gasheer.  Hy bedien hulle, breek vir hulle die brood.  En daar verander alles.  Hulle harte word warm, hul somber gesigte verdwyn en met groot blydskap reis hulle terug Jerusalem toe.

Wat kan ek/ons doen om ook so ‘n ervaring te hê?  Niks eintlik nie.  Ek/ons kan maar net reageer op Jesus wat ons bedien in die vorm van ‘n vreemdeling.

Ek dink ons moet die vreemdeling innooi.  In ons huise en in ons lewens is.  Wie weet miskien bedien Hy vir jou ‘n stukkie van jou eie brood, en hierdie brood word ‘n Tonikum wat jou lewe verander…

Partymaal is dit nie by die kerk en op kampe en groot byeenkomste waar God opdaag nie.  Maar, sommer in die gewone lewe terwyl ons besig is gewone dinge…

Jesus en Lasarus staan op…

Die laaste tyd, eintlik maar van Paasnaweek af is die opstanding van Jesus die heeltyd in my gedagtes.  Wat kan dit tog beteken?  En hoe moet ek verstaan dat ek opgestaan het?

Dis toe dat ek Johannes 11 lees.  Die verhaal van Lasarus.  Jesus was nie daar nie.  Martha en Maria, Lasarus se susters laat Hom toe roep.  Hy wag nog twee dae op die plek waar hy was voor Hy kom.  Vier dae na Lasarus se dood kom Jesus toe eers daar aan.   4 Dae is lank hoor…  En daar wek Jesus vir stomme Lasarus op.  Gaan lees gerus weer die verhaal in Johannes 11.

En ek kom agter: hierdie verhaal is ‘n metafoor vir die lewe, en nie sommer vir enige lewe nie, maar vir die opstandingslewe.  Hierdie gebeure is soos ‘n skilderdoek waarop my en jou lewe geskilder is, maar aan die onderkant drup Jesus se bloed uit.

Kom ek verduidelik.  Jesus talm nog twee dae voor hy na die graf gaan.  Hoeveel maal was ek al in ‘n moeilike of hartseer situasie en dan voel dit of God ook talm.  Prtymaal sommer langer as 2 dae hoor.  Hoekom talm God?  Wel die antwoord is duidelik in Johannes 11:4.  Dit gaan oor die verheeliking van God.  Dit gaan nooit oor my en jou nie.

Verder het Jesus na Lasarus se huis toe gegaan en na sy graf toe.  God daag altyd op.  Eintlik is God reeds daar, ons moet Hom net sien.  En dan huil Jesus.  (Johannes 11:35)  God huil saam met ons hoor…

Hierdie verhaal wys vir my dat as ek saam met God leef op hierdie aarde, dan spring ek nie die dood en hartseer vry nie.  Die lewe bly hard.  Mense gaan dood, daar is hartseer.  Maar!  God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is teenwoordig.

Ek en jy het saam met Jesus opgestaan as ons in Hom glo.  Nou leef ons anders.  Ons leef met die wete dat die dood nie die finale sê oor ons het nie.  Jesus sê in die verhaal Lasarus slaap net.  En as jy nie meer bang is vir die dood nie, dan leef jy anders.  Maar ek is nog steeds bang vir die dood… Ja maar ek weet dat gee nie om watter hartseer, dood of elende my tref nie.  Jesus sal opdaag.  God sal saam met my huil.  Die Heilige Gees sal my geloof gee.  Want Jesus het opgetsaan en ek het saam met Hom opgestaan.  Ek leef nou ‘n ander lewe.  Nie omdat ek oulik is nie, maar omdat God so groot is.  Dit gaan nie oor my nie dit gaan oor God.

Kyk hier, ‘n mens moet eintlik baie lank oor hierdie onderwerp praat.  Eintlik moet mens ‘n boek skryf.  Die opstanding is nie ‘n maklike besigheid om te verstaan nie.  Maar die kort en die lank daarvan is dat my en jou lewe anders is.  God is teenwoordig, nie soos Lasarus wat net in tyd en ruimte daar was en tog weer gesterf nie.  Nee, Jesus is buite tyd en ruimte oral en in alles…

Efesiërs 4:10 (AFR1983)
10Die Een wat neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul.

 

“Hoekom, o hoekom is dit so moeilik, om op te gee om altyd reg te wees…”

Ag dis tog so lekker om reg te wees.  Dis so al asof reg wees deel van ons ego is.  Hoe my saak ontvang of geglo word is vir ons baie belangrik.  Dr. Phil die sielkundige op die TV sê aktyd vir mense:  “Do you want to be right, or do you want to be happy?”  Goeie vraag…

Maar, Jesus was anders.  Sy etiek is bietjie vreemd.  Hy vertel ‘n gelykenis van ‘n jong seun wat al sy erfgeld spandeer deur losbandig te lewe.  Daar word selfs oor prostitute gepraat.  En dan, as hy huistoe kom, dan word die vetgemaakte kalf vir hom geslag.  Dis mos nie reg nie.  Of wat van die gelykenis wat Jesus vertel van die mense wat in die wingerd gaan werk het.  Toe dit by betaaltyd kom kry die oues wat vyf voor vyf ingeval het dieselfde geld as die ouens wat 08:00 begin werk het.  Dis mos nie reg nie.  Nie eers te praat van ons moet ons vyande liefhê, die ander wang draai en nog baie meer nie…

Wel miskien moet ons by die begin begin.  Toe Adam en Eva in die tuin van Eden was kon net God tussen reg en verkeerd besluit.  Hulle het nie daarvan geweet nie.  God sê toe vir hulle om nooit van die die boom van kennis van goed en kwaad te weet nie.  Die boom wat gaan maak dat ons self moet besluit tussen reg en verkeerd.  Nee, hulle moet die boom van die lewe kies.  Wel die res is mos nou geskiedenis.  Die mens kan nou kies en self besluit oor reg en verkeerd.  Kyk net na die gevolge…

Nou wat is dan nou reg en wat is dan nou verkeerd.  Wel, God is altyd reg en Hy weet wat is verkeerd.  Watchman Nee sê in sy boekie “Sit, walk, stand.” “The all important rule is not to ‘try’ but to ‘trust’…”

Kom ek probeer met ‘n voorbeeld verduidelik.  Daar is hierdie persoon wat jou vreeslik iriteer.  Jy weet voor jou heilige siel jy is reg en hy is verkeerd.  Jy bid en vra die Here vir hulp.  Here, help my om te vergewe.  Here, help my om nie altyd reg te wil wees nie.  En dan, die eerste wat jy die persoon weer sien gaan dit goed vir so 30 sekondes en dan sê of doen die persoon iets wat jou irriteer en daar gaat jy alwee…
Die punt is, God alleen is die een wat krag het.  Sy krag werk deur ons (Efesiërs 3:20).  As ons fokus op God, ons verhouding met Hom.  As ons met ander woorde die boom van die lewe kies.  As ons in die wingerdstok gesetel bly (Johannes 15).  Dan sal God se krag deur ons werk.  Jesus sê bae mooi, bid vir die wat jou vervolg, vir jou vyande.  En so verander dinge.

So wat is reg en verkeerd?  Wanneer is ek reg of verkeerd.  Dis nie belangrik nie.  God is….

Om in Christus te wees…

Om naby aan iemand te kom vat effort, sê ek vir myself.  Jy moet nice wees en kuier en goeters aandra, jy moet altyd na daardie persoon se dinge luister en regtig omgee oor dit…

Dit is so…  Nou dink ek, ons dink, dat as dit by Jesus kom, moet dit ook so wees.  As ons in Jesus wil wees, dan moet ons baie bid en reg bid.  Ons moet Bybel lees en die Bybel reg lees.  Ons moet baie kerk toe gaan en alles by die kerk doen.  Want as ek genoeg doen dan gaan ek naby Jesus kom en gaan ek sy gemeenskap ervaar en ware blydskap beleef…

Die Skildery wat ek hierbo wys is die enigste skildery wat Vincent van Gogh ooit verkoop het.  Die Rooi Wingerd is die skildery se naam…  Ek is nie regtig slim met kuns nie, maar hierdie skildery praat met my.  Aan die een kant is daar bedrywigheid van mense wat werk, werk, werk en aan die ander kant is daar die asemrowende natuur.  Die son, die bome, die kleure.  En in die middel staan ‘n vrou met ‘n sambreel, dit lyk of sy die enigste een is wat dit vang…

Jesus sê in Johannes 14:20 (AFR1983)
20Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in My en Ek in julle.

“Daardie dag” is nou!  Jy sien ons hoef nie te wedywer om in God drie enig se teenwoordigheid te wees nie.  Ons is klaar!  Ons “is” in Jesus en Hy in ons en ons in sy Vader.  Is dit nie merkwaardig nie.

As jy vanuit hierdie plek leef.  Hierdie plek van die Vader, Seun en Heilige Gees aanvaar my.  Dan leef jy anders.  Dan besef jy, jy hoef net te wees.  Jy hoef nie vir God te beïndruk nie.  Jy kan heeldag met Hom oor alles en nog wat praat.  En Hy sal met jou ook praat as jy mooi luister; en kyk; en Hom in alles rondom jou raaksien.

So weet jy wat, ek wil graag daardie vrou met die sambreel in die middel van die skildery wees.  Die een wat net “chill” die een wat net kan wees.  Ek wil weet en weet jy ek weet, ek is God se geliefde, Hy aanvaar my, en ja sowaar!  Hy wil by my wees!!!

Lees gerus hierdie twee boeke as jy meer oor hierdie onderwerp wil leer:

 

Ayrton Senna…

Ek kan nie veel van my pa onthou nie…  Maar wat ek wel onthou is hoe ons na F1 gekyk het.  Ek onthou Jody Scheckter in sy rooi Ferrari.  Maar veral onthou ek vir Ayrton Senna in daai swart kar met die goue letters.  Ek het selfs so ‘n Skylectric karretjie gehad.

Ayrton Senna was nogal iets spesiaal.  3 Maal wêreld kampioen.  Een maal het hulle hom gevra hoe dit gevoel het toe hy gewen het?  Hy het gesê dat dit vir hom gevoel het of God self saam met hom in die kar was.  Op ‘n ander keer het hy gesê:  “God shows me the way…”  Maar wat my die meeste getref het is toe hy op 1 Mei 1994 dood is in sy F1 kar terwyl hy voor gejaag het in die Imola Grand Prix in Italië.  Die oggend van sy dood; ek haal aan:  He opened his Bible to a verse that, according to his sister, said “God would give him the greatest gift of all gifts, which was God Himself.” En God het…

Hierdie gebeure het my baie aan die dink gesit.  Hoe kon Ayrton Senna sê dat hy God beleef in F1?  F1 die sport wat gaan oor geld, politiek, seks ensomeer.  Jy sien dit was sy waarheid, dit was sy “truth.”  Hy het God in dit gevind.  Hy het vir ons God in dit gewys.  En weet jy ons was al almal daar.  Ek is seker jy kan in jou eie lewe ook aan baie voorbeelde dink waar jy God regtig beleef het.  ‘n Oomblik wat vir jou waar was en is.  As ek aan ‘n paar kan dink:  Die dag toe my kinders gebore is.  Die dag toe ek as nege jarige God beleef het op die paviljoen op Loftus Versveld.  Die dag toe iemand vir my ‘n bottel water gegee het langs die pad in die middel van nerens, toe ek regtig baie dors was, en so kan ek aangaan.

Jesus sê Hy is die weg en die waarheid en die lewe.  Die waarheid?  Wat is hierdie waarheid?  Jesus se waarheid is wie Hy is, wat Hy doen, wat Hy ons leer, wat Hy sê.  En weet jy Hy is oral en was van altyd af daar en mens moet Hom net soek, dan sien jy Hom.

Dit laat my dink aan die gelykenis wat Jesus vertel het van die man wat ploeg in die saailand.  Hy is besig met sy dagtaak.  Hy werk, niks besonders nie, dis wat hy doen.  Hy ploeg.  En dan!  Dan ploeg hy ewe skielik iets raak!  Wat kan dit wees?  Dis ‘n skat!  Hy maak die gat mooi toe, gaan verkoop alles wat hy het en koop daardie stuk land.  Want, daardie skat is nou sy lewe, sy waarheid, sy alles!